Ağır Hastalarda Ventilatör İlişkili Pnömoniden Korunma İçin Gümüş Kaplanmış Endotrakeal Tüpler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Gümüş kaplanmış endotrakeal tüplerin 24 saat ya da daha uzun süre mekanik ventilasyon gereken hastalarda ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) ve hastane içi mortalite riskini azaltmada etkili olup olmadığına dair kanıtları derledik.

Arka plan

Ağır hasta ve kendi kendine soluması güç olan hastalara yardım için mekanik ventilasyon kullanılır. Mekanik ventilasyon için, hastanın soluk borusuna bir endotrekeal tüp (ETT) takılır ve solunum cihazına bağlanır. Mekanik ventilasyon uzun süre kullanıldığında, hastada pnömoni gibi problemlere neden olabilir. Gümüşün antimikrobik özellikleri vardır ve yüz yıllardır enfeksiyonları önlemede kullanılır. ETT’ler etrafındaki gümüş kaplama bu özelliği nedeniyle VİP’i önleyebilir.

Çalışma özellikleri

Toplam 1081 katılımcıyla yapılan 3 randomize kontrollü araştırma bulduk. Birinden veri sağlanamadı. Kalan iki araştırmanın bazı zaafları olsa da tasarımları genel olarak iyiydi. Her iki çalışma da fon aldı, ancak yayınlarda fon kaynaklarının sadece çalışma tasarımına katıldığını, yürütümünde yer almadığı ifade edildi. Kanıtlar 2014 Ekimine kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Gümüş kaplanmış ETT’lerin, entübasyonun 10 günü içinde VİP gelişim riskini, kaplanmamış ETT’lere göre %6.7’den 3.5’e indirdiğini bulduk, ancak bu sonuç için kanıt kalitesi düşük.

Bir araştırma, gümüş kaplı ETT kullanılan hastalarda ilk VAP ortaya çıkışının çok daha geç olduğunu gösterdi, ancak yine kanıtlar düşük kalitedeydi.

Etkilerin belirsizliği nedeniyle hastane içi mortalite, cihazla ilişkili komplikasyonlar, entübasyon süresi ve hastanede ve YBÜ’de kalış süreleri hakkında sonuç çıkaramadık.

Gümüş kaplı ETT’lerin mali etkinliğini değerlendiren araştırma bulamadık.

Kanıt kalitesi

Bildirilen tüm sonuç ölçütleri için sağlanan kanıt kalitesi düşüktü.

Sonuç

Anahtar sonuç ölçütümüz olan hastane mortalitesi için kesin sonuç olmasa da, sınırlı kanıtlar gümüş kaplanmış ETT’lerin VİP riskini azaltmada etkili bir araç olduğunu gösteriyor. VİP riski ve daha uzun süre mekanik solunum ihtiyacı olan, daha fazla katılımcıyla yapılacak daha büyük araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Tokmaji G, Vermeulen H, Müller MCA, Kwakman PHS, Schultz MJ, Zaat SAJ. Silver-coated endotracheal tubes for prevention of ventilator-associated pneumonia in critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD009201. DOI: 10.1002/14651858.CD009201.pub2

Orijinal özet için: Gümüş Kaplı Endotrakeal Tüp

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv