Erişkin Femur Alt Ucu Kırıklarında Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve amaç

Femur alt ucu kırıkları malûliyet yaratıcı ve ağrılıdır. Bu yaralanmaların sonrasında mobilitenin azalması da sağlığın bozulmasına önemli katkı yapar. Bu kırıklar bazen diz eklemi değiştirilen hastalarda görülür ki bu, tedaviyi daha da karmaşıklaştırır.

Bu yaralanmalarda birçok tedavi kullanıldı. Geçmişte hastalar yatırılıp bacağı düz tutmak için ağırlıklar asıldı (traksiyon). Daha yakınlarda kırık kemiğin ameliyatla birleştirilmesi rutin hale geldi. Cerrahi tespit metotları arasında plak ve vida kullanarak ya da kemiğin içine rod yerleştirerek tespit bulunur. Bu implantların teknolojisi, birleştirilip kitlenen parçalarla daha da ilerledi. Bu ilerlemelere rağmen bu kırıkların en iyi tedavisi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Bu derleme erişkinde femur alt ucu kırıklarının tedavisi için farklı metotların primer olarak işlev üzerine olmak üzere etkisini değerlendirmek üzere tasarlandı.

Araştırma sonuçları ve kanıt kalitesi

Tıbbi literatürü 2014 Eylülüne kadar taradık ve konuya ilişkin, toplam 444 katılımcılı 7 araştırma bulduk. Bir çalışmada ameliyat ameliyatsız tedaviyle ve diğer altısında farklı implant tiplerinin kullanımı birbirine karşı kıyaslandı. Çalışmaların tümü de küçük ve sonuçların güvenilirliğini etkileyebilecek şekilde tasarlanmıştı. Çoğu çalışmada işlev için hastadan sağlanan sonuç ölçütleri raporlanmadı. Raporlanan kanıtların kalitesinin çok düşük olduğu yargısına vardık ve bu nedenle sonuçların doğruluğundan emin değiliz.

Anahtar sonuçlar

Cerrahi tespiti ameliyatsız tedaviye karşı kıyaslayan çalışmada bu iki tedavi arasında yeniden operasyon, yeniden traksiyon ve kemik iyileşmesi anlamında bir fark olduğu konfirme edilmedi. Ancak katılımcıların hastanede ortalama bir ay daha uzun kaldığı traksiyon grubunda uzun süreli hareketsizlikle birlikte baskı yaraları gibi daha fazla komplikasyon bulundu.

5 Çalışmada bir tip çivi üç farklı tip plak tespitine karşı kıyaslandı. Bir çalışmada da kilitli plak tespiti kilitsiz tespite karşı kıyaslandı. Dört kıyaslamadan sağlanan kanıtlar cerrahi implantlardan birinin; kemik iyileşmemesi ya da enfeksiyon gibi komplikasyonlar için reoperasyon dahil sonuçların herhangi birinde diğerine üstün olduğunu onaylamadı.

Kararlar

Bu derlemede eldeki kanıtların güncel klinik pratiği aydınlatmak için çok sınırlı ve yetersiz olduğu bulundu. Olağan kullanılan cerrahi tedavileri kıyaslayan daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Griffin XL, Parsons N, Zbaeda MM, McArthur J. Interventions for treating fractures of the distal femur in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD010606. DOI: 10.1002/14651858.CD010606.pub2

Orijinal özet için: Femur Alt Uç Kırık

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar