Gebelikte Belirtisiz Bakteriüri İçin Antibiyotikler

Cochrane derleme özeti

Konu

Belirtisiz idrar yolu enfeksiyonu olan gebelere antibiyotik vermek kadınlar ve bebekleri için sonuçları iyileştirir mi?

Önemi

Tipik belirtiler olmadan idrarda bakteriyel enfeksiyon bulunması (belirtisiz bakteriüri) gebeliklerin az bir kısmında (%2 – 10) görülür. Vücutlarında meydana gelen değişimler nedeniyle gebe kadınlarda, idrarda enfeksiyon bulunduğunda böbrek enfeksiyonu (piyelonefrit) gelişme ihtimali daha fazladır ve enfeksiyon bebekte düşük doğum tartısı ya da erken doğuma (37 haftadan önce) katkı yapabilme ihtimali vardır.

Bulunan kanıtlar

Bu derleme için, belirtisiz bakteriürili gebelerde antibiyotik tedavisini araştıran, 2000 kadar kadın üzerinde yürütülmüş 14 randomize kontrollü araştırma bulundu.

Antibiyotikler annede böbrek enfeksiyonu insidensini azaltmada (11 çalışma, 1932 kadın) ve idrarda enfeksiyonu temizlemede etkili (4 çalışma, 596 kadın) bulundu. Düşük doğum tartılı bebek insidensi (6 çalışma, 1437 kadın) ve erken doğum insidensinin de (2 çalışma, 242 kadın) düştüğü görüldü.

Çalışmalardan hiçbirinde antibiyotik tedavisinin anne veya bebekte neden olduğu ters etkiler yeterince değerlendirilmedi ve çoğunlukla çalışmaların yürütüm yolu iyi tasvir edilmedi. Üç ana sonuç ölçütü GRADE ile değerlendirildi ve pyelonefriti, erken doğumu ve doğum tartısının 2500 g altında olmasını önlemek için antibiyotik tedavisini desteleyen kanıtların düşükle çok düşük arası kalitede olduğu yargısına varıldı.

Bulguların anlamı

Belirtisiz bakteriürili gebelerde antibiyotik tedavisi böbrek enfeksiyonu riskini azaltabilir. Antibiyotikler bebeğin erken doğması ya da doğum tartısının düşük olması ihtimalini de azaltabilir. Ancak kanıtların düşük kalitesi tedavinin etkisinin ne olduğunu kesin olarak bilmemizi güçleştiriyor ve daha fazla araştırma yapılması gerekli.

Kaynak

Smaill FM, Vazquez JC. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD000490. DOI: 10.1002/14651858.CD000490.pub3

Orijinal özet için: Asemptomatik Bakteriüri Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv