Dallı Zincirli Amino Asitler Karaciğer Ensefalopatisi Semptomlarını İyileştiriyor


Görsel: Maurizio De Angelis, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karaciğer ensefalopatisi beynin, karaciğer hastalığı ile birlikte görülen bir fonksiyon bozukluğudur. Normal karaciğer dokusunun skar dokusu (fibrozis) ile yer değiştirdiği bir durum olan siroz, hepatik ensefalopatinin en olağan nedenidir. Semptomların şiddeti küçük belirtilerden komaya kadar değişir. Küçük değişimler minimal hepatik ensefalopati olarak bilinir. Açık hepatik ensefalopati ise şuur düzeyinde değişim ve nöropsikiyatrik anormallikler gibi açık belirtilerle giden daha şiddetli aşamaları ifade eder. Bir çok sirozluda proteinlerin yapı taşı olan amino asitler eksiktir. Yan zinciri olan (dal) amino asitler, dallı zincirli amino asitler olarak bilinir (DZAA). DZAA’lar kaslarda ve beyindeki kimyasal sinyal üretiminde önemli bir rol oynar. Bu etkiler hepatik ensefalopatili hastalarda faydalı olabilir.

Çalışma özellikleri

827 katılımcı üzerinde yürütülmüş 16 randomize klinik araştırma tanımladık. Katılımcılarda en sık alkolik karaciğer hastalığına veya viral hepatite bağlı siroz mevcuttu.

Araştırmalarda DZAA’lar plasebo ile, müdahale yapılmaması, diyet, laktuloz veya neomisinle kıyaslandı. Kanıtlar 2014 Ekimine kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Analizde mortalite üzerine etki bulunmadı ancak DZAA’lar hepatik ensefalopati belirti ve bulguları üzerine faydalı etki gösterdi. DZAA’lar ciddi yan etki riskini artırmadı ancak birlikte bulantı ve ishal görüldü. Laktuloz ve neomisin çalışmaları dışlandığında DZAA’lar hepatik ensefalopatiye faydalı etki sağladı. Araştırmalar laktuloz ve neomisin kontrollü araştırmalarla birlikte analiz edildiğinde faydalı veya zararlı bir etki bulamadık.

Kanıt kalitesi

Müdahale etkileri hakkındaki yargıda hataya yol açabilecek özelikleri değerlendirmek için kanıt kalitesini değerlendirdik. DZAA’ların karaciğer ensefalopatisi üzerine etkisi hakkındaki analizlerimizde yüksek kalitede kanıt bulunduğuna karar verdik. Araştırmalarda katılımcı sayısı çok düşük ve kayırma hatası (sistematik hatalar) riski belirsiz ya da yüksek olduğu için kalan analizlerde orta-düşük düzeyde kanıtımız olduğuna karar verdik.

Kaynak

Gluud LL, Dam G, Les I, Córdoba J, Marchesini G, Borre M, Aagaard NK, Vilstrup H. Branched-chain amino acids for people with hepatic encephalopathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD001939. DOI: 10.1002/14651858.CD001939.pub3.

Orijinal özet için: Karaciğer İçin DZAA

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar