Erişkinlerde Amputasyon Sonrası Fantom Ekstremite Ve Güdük Ağrısında TENS

Cochrane derleme özeti

Vücudun kesilen bir uzvunun yerinde ağrı hissedilebilir (fantom ağrısı), kesim yerinde de ağrı olabilir (güdük ağrısı). Fantom ve güdük ağrıları karmaşık durumlardır ve kesim yapılan hastaların %80 kadarını etkileyebilir. Altta yatan nedenler tümüyle anlaşılmış değildir. İlaç tedavileri en sık kullanılsa da yetersiz kalıyor. İlaç dışı tedavilerin gerekliliği kabul edildiğinde TENS’in önemli bir rolü olabilir.

TENS pahalı olmayan, güvenli ve kullanımı kolay bir ağrı kesici teknik. Cilde, altındaki sinirleri uyarmak amacıyla ürettiği elektrik akımını veren, pille çalışan seyyar bir cihazla uygulanabiliyor.

Çeşitli veri tabanlarında yaptığımız araştırmayı 2015 Martında güncelledik ve seçim kriterlerimize uyan derlenecek araştırma bulamadık.

Fantom ve güdük ağrısında TENS’in etkinliğine dair bir yargıya varmak ve zarar riskini değerlendirmek mümkün olmadı.

Fantom ve güdük ağrısında TENS kullanımıyla ilgili büyük ve çok merkezli bir randomize kontrollü araştırma gerekiyor.

Kaynak

Johnson MI, Mulvey MR, Bagnall A. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for phantom pain and stump pain following amputation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD007264. DOI: 10.1002/14651858.CD007264.pub3

Orijinal özet için: Fantom Ve Güdük Ağrısı Tens

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar