Karaciğerin Şiddetli Künt Yaralanmasında Ameliyat mı Gözlem mi?

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karaciğer karın yaralanmalarından en sık etkilenen organdır. Karın yaralanmaları genellikle motorlu araç kazalarında, düşmeler, yumruklanmalarla ya da başka nedenlerle olur. Karında kötü yaralanması olan hastalarda ölüm ihtimal %10 – 15 arasındadır. Araştırmalara göre karaciğer yaralanmasındaki ölüm ihtimali geçen 30 yıldır değişmedi.

Karaciğer yaralanmaları 1 – 6 arası bir skalayla sınıflanır. 1. derece yaralanma en hafifi, 6. en şiddetlisidir, bu hastaların çoğunluğu ölür. Genelde 1 ve 2 derece karaciğer yaralanması olan hastalar tedavi olarak gözlenir ve doğal yolla iyileşir. Daha yüksek derecelerde ameliyat gerekebilir. Ameliyatta hekim iyileşmeye yardımcı olması için yarayı birleştirip diker.

Derleme sorusu

Şiddetli künt karaciğer yaralanması olan hastalarda ameliyat ye da gözlemden hangisinin daha iyi olduğunu anlamaya çalıştık. 3, 4 veya 5. derece yaralanması olan hastalarla yapılan araştırmalar derlendi. Ölümler, hastalık ve yaşam kalitesinde fark olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Yüksek dereceli yaralanması olan hastalarda gözlem ya da ameliyat yapılan, 14 Nisan 2014 tarihine kadar yayınlanmış randomize kontrollü araştırmaları derledik.

Sonuçlar

Konu hakkında yapılmış randomize kontrollü araştırma bulunamadı.

Sonuç

Hekim ve hastaların karar verebilmeleri için ihtiyaç duydukları kanıtları sağlamak için araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Cirocchi R, Trastulli S, Pressi E, Farinella E, Avenia S, Morales Uribe C, Botero A, Barrera LM. Non-operative management versus operative management in high-grade blunt hepatic injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD010989. DOI: 10.1002/14651858.CD010989.pub2

Orijinal özet için: Şiddetli Karaciğer Yaralanması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv