Diş Tedavisi Gereken Çocuklarda Sedasyon Ve Genel Anestezi Kullanımının Karşılaştırılması

Çeviri: Dt. Elis Mutlu*

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Güncellenen bu derlemede, 18 yaşa kadar çocuklarda amacıyla sedasyon ve genel anestezi kullanımını karşılaştıran araştırma kanıtlarını incelemeyi amaçladık. Diş tedavilerinde hangi yaklaşımın kullanımının daha güvenli ve etkili olduğunu ve aynı zamanda bu yaklaşımların rölatif maliyetini de öğrenmek istedik.

Arka plan

Günümüzde, lokal anestezi altında diş tedavilerinin yapılması mümkün olmayan çocuklara genel anestezi ve sedasyon uygulanabiliyor. Bu seçim, hasta veya diş hekimi tercihi, girişimin maliyeti veya yerel yasalar gibi faktörlere bağlıdır. Bazı kişiler bu konuda hastalarca tercih edilen ve maliyeti düşük olan sedasyonun daha iyi olduğunu düşünüyor.

Yöntemler

Orijinal derlemede veri tabanları 2008 Kasımına kadar olan araştırıldı. Bu güncellemede CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, LILACS ve ISI Web of Science veri tabanları 2015 Temmuzuna kadar tarandı.

Anahtar sonuçlar

Ne yazık ki, bu konuda yapılmış hiçbir randomize kontrollü araştırma bulunamadı. Morbidite ve maliyet gibi farklılıkları nicelik olarak saptamak için, diş hekimliğinde sedasyon ve genel anestezinin karşılaştırıldığı bu türden araştırmaların yapılması gerekiyor.

Yazarların kararı

Morbidite ve maliyet farklarının niceliğini belirlemek için dental genel anesteziyi sedasyona karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Bilimsel özet

Çocuk hastaların büyük bir çoğunluğunda tedavi veya çekim gerektiren çürükler bulunur ve bir kısmı tedavilerin lokal anestezi altında yapılmasını kabul etmez. Geleneksel olarak bu problem çocuklarda genel anestezi kullanılarak idare edilse de sedasyon kullanımı hem morbiditeyi hem de maliyeti düşürebilir. Bu derleme, 18 yaşından küçük hastaların diş tedavilerinde sedasyon ve genel anestezi (GA) kullanımının etkinliğini karşılaştırmayı amaçlıyor. Derlememiz ilk olarak 2009’da yayınlandı ve 2012 ve 2015’te güncellendi.

Amaç

18 yaşından küçük hastaların diş tedavilerinde GA ve sedasyon kullanımı morbidite ve etkinlik açısından değerlendirmeyi amaçladık. Yeterli veri sağlanabilirse, farklı müdahalelerin maliyet etkinliği de analiz edeceğiz. Yeterli veri mevcut değilse, maliyet kaba tahmini hesabı sağlanacak.

Morbidite, ‘istenmeyen sonuç ya da komplikasyon’ olarak tanımlanabilir. Bu derlemenin amaçları açısından ‘postoperatif morbidite’ prosedür sonrası hastanın şuuru geri gelip yardımsız nefes almaya başladığında, örneğin mide bulantısı yaşaması gibi durumları ifade eder. ‘İntraoperatif morbidite’ ise işlem sırasında meydana gelen ve anestezi uzmanı tarafından müdahale gerektiren solunum durması gibi durumları ifade ediyor.

Araştırma yöntemleri

Bu güncelleme için CENTRAL (2015, 7. Sayı); MEDLINE Ovid SP ( 1950’den 2015 Temmuz’a); EMBASE Ovid SP (1974’ten 2015 Temmuz’a); SIGLE (1980’den 2012 Temmuz’a); LILACS (1982’den 2015 Temmuz’a); ve ISI Web of Science (1945’ten 2015 Temmuz’a) araştırıldı.

Aynı zamanda 2015 Temmuz’a kadar yayınlanan ilgili dergilerdeki makaleler de araştırıldı. Dil sınırlaması yapılmadı.

Seçim kriterleri

18 yaşının altındaki hastaların diş tedavilerinde genel anestezi kullanımı ile sedatif ajanların kullanımının karşılaştırıldığı randomize klinik araştırmaları derlemeyi planladık. İleri cerrahi işlemler ve kısmen randomize araştırmalar dâhil edilmedi.

Veri toplama ve analiz

İki derleme yazarı derlenecek çalışmalar için başlıklar ve özetleri değerlendirdi. Özel olarak tasarlanmış bir 'veri çıkarma formu' kullanılarak hedefler ve sonuç ölçütleriyle ilgili bilgiler kaydedildi. Bulguları yorumlamak için GRADE yaklaşımı kullanıldı.

Ana sonuçlar

İlk derlememizde, mevcut veri tabanları araştırıldıktan ve başlıklar ve özetler tarandıktan sonra potansiyel olarak derlenebilecek 16 çalışma bulundu. Tam metinler sağlanıp incelendikten sonra hiçbirinin derlemeye uygun olmadığı tespit edildi. Temmuz 2012'de yapılan güncelleme taramasında, derlemeye alınacak bir çalışma tespit edilmedi. Temmuz 2015'te yaptığımız son güncelleme taramasında derlenebilecek iki çalışma tespit edildi; ancak bu araştırmaların da derlemeye uygun olmadığına karar verildi.

Kaynak

Ashley PF, Williams CECS, Moles DR, Parry J. Sedation versus general anaesthesia for provision of dental treatment to patients younger than 18 years. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD006334. DOI: 10.1002/14651858.CD006334.pub4

Orijinal özet için: Dental Prosedürde Genel Anestezi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Son Paylaşımlar
Arşiv