Laparoskopik Giriş Teknikleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Jinekolojik veya olmayan ameliyatlarda farklı laparoskopik giriş tekniklerinin fayda ve zararları değerlendirildi.

Arka plan

Laparoskopik ameliyat karın duvarında yapılan 0.5 – 1 cm’lik kesiler içinden yapılır. Laparoskopun ucundaki kamera görüntüyü dış ekrana yansıtır, cerrah pelvis ve karın içi organları doğrudan görür. Böylece giriş için büyük kesiler yapılması gerekmez. Bu girişimde kamera ve cihazlara çalışma alanı yaratmak için karın içine yavaşça gaz pompalanır. Laparoskopu sokmak için gereken kesilerin yapılma metodu komplikasyon ihtimalini etkileyebilir.

Laparoskopi genellikle güvenli olmakla beraber küçük oranda bir hastada etraftaki kan damarlarının ya da barsakların yaralanması gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlar görülür. Bu komplikasyonlar sıklıkla girişimin ilk aşamasında, gaz vermek kullanılan özel araçlar kullanılarak karın duvarıdelindiğinde meydana gelir. Farklı doktorlar farklı cihaz ve teknikler kullanır.

Çalışma özellikleri

Bu sistematik derlemeye, laparoskopik ameliyat yapılan toplam 7389 katılımcıyla yapılan 46 randomize kontrollü araştırma (RKA) alındı. RKA’larda 13 farklı laparoskopik giriş tekniği kıyaslandı. Derlenen hastaları çok çeşitli nedenlerle laparoskopik girişim yapılan erkek, kadın ve çocuklar oluşturdu. Derlenen çalışmalar 5 ayla 5 yıl arası sürdürüldü. 43 çalışmada fon kaynağı bildirilmedi. 3 çalışma endüstriden ya bağış ya da ücretsiz tıbbi cihaz kullanımı şeklinde fon aldı. Kanıtlar 2014 Eylülüne kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Kapalı giriş tekniğine kıyasla açık giriş tekniği kullanımıyla başarısız girişi oranı azaldı (3 RKA, 665 katılımcı, çok düşük kalitede kanıt). Kanıtlar ameliyat edilen her 1000 hastadan, açık giriş grubundaki 1 - 20 hastaya kıyasla kapalı giriş grubundaki 31 hastada giriş başarısızlığı olacağını gösteriyor.

Kapalı tekniklerin kıyaslamasında; Veress iğne tekniğine kıyasla doğrudan trokar girişi tekniği kullanımıyla damar yaralanması riskinde azalma (5 RKA, 1522 katılımcı, düşük kalitede kanıt) ve başarısız girişte azalma (7 RKA, 3104 katılımcı, orta kalitede kanıt) gösterildi. Burada da kanıtlar ameliyat edilen her 1000 hastadan, doğrudan trokar girişi grubundaki 0 – 5 hastaya kıyasla Veress iğne grubundaki 8 hastada damar yaralanması olacağını gösteriyor ve doğrudan trokar girişi grubundaki 10 – 20 hastaya kıyasla Veress iğne grubundaki 64 hastada başarısız giriş olacağını gösteriyor. Damar yaralanması riski, verilerin nasıl analiz edildiğine bağlı olduğundan güvenilir olmayabilir.

Tek insizyonla laparoskopik ameliyat (SILS)’in majör komplikasyon oranlarını azalttığı gösterilmedi ancak operasyon süresini uzattığı ve muhtemelen insizyon yerinde daha az kanamaya neden olduğu gösterildi.

Genel olarak bir laparoskopik giriş tekniğini diğerine karşı tavsiye etmek için kanıtlar yetersiz. Giriş tekniklerinin güvenliğiyle ilgili ve teknikler arasında majör komplikasyon riskinin farklı olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Çalışmaların çoğu için GRADE skorları düşük ya da çok düşüktü. Kısıtlamalar belirsizlik ve çalışma metotlarının kötü raporlanması.

Kaynak

Ahmad G, Gent D, Henderson D, O'Flynn H, Phillips K, Watson A. Laparoscopic entry techniques. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD006583. DOI: 10.1002/14651858.CD006583.pub4

Orijinal özet için: Laparoskopik Girişler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar