Ameliyat Yaralarında Pansumanın Erken Veya Geç Çıkarılması

Cochrane derleme özeti

Çoğu cerrahi prosedürde cerrahın iç organlara ulaşabilmesi için cilt kesilir. Çoğu ameliyat yarası prosedür sonunda tümüyle kapatılır. Ardından yara bir pansuman bezi ya da bantla kapatılır. Pansumanlar cildin bütünlüğü yeniden kazanılana kadar (48 saat) yarayı koruyucu bir bariyer oluşturur. Ayrıca yaradan sızan eksudaları da emerek yarayı temiz ve kuru tutar ve dış ortamdan bakteri bulaşmasını önler. Bazı çalışmalarda bazı pansumanların yarattığı nemli ortamın yara iyileşmesini hızlandırdığı bulunmakla beraber, kimileri aşırı eksudanın yara ve çevresindeki sağlıklı dokularda yumuşama ve bozulmaya neden olabilen bu durumun bir dezavantaj olduğuna inanır.

Tıbbi literatürü 2013 Temmuzuna kadar araştırdık ve ameliyat yarası olan hastalarda pansumanın 48 saat içinde çıkarılmasını veya arada değiştirilerek 48 saatten daha uzun sürede kalıcı olarak çıkarılmasını kıyaslayan 4 randomize kontrollü araştırma bulduk.

Çalışmalarda kayırma hatası riski çoğunlukla yüksek ya da belirsizdi. Yani çalışmaların yürütümündeki kusurların hatalı sonuçlar çıkmasına neden olmuş olabilir.

Araştırmalara planlı ameliyata giren 280 katılımcı alındı. 140 katılımcının pansumanı 48 saat içinde, 140’ında daha sonra çıkarıldı.

İki grup arasında yüzeysel yara enfeksiyonu, yüzeysel yara ayrılması ya da ciddi yan etki yaşayan hasta sayısında anlamlı fark bildirilmedi. Derin yara enfeksiyonu ya da tam yara açılması görülmedi (raporlandıkları çalışmalarda). Ancak çalışmalar komplikasyon oranlarındaki küçük farkları tanımlamak için yeterli büyüklükte değildi.

Çalışmalarda yaşam kalitesi raporlanmadı.

Pansumanı erken çıkarılan gruplarda hastanede kalış anlamlı derecede daha kısa oldu ve tedavi maliyetleri daha düşüktü. Ancak bu sonuçlar, bir küçük randomize kontrollü araştırmadan sağlanan çok düşük kalitede kanıtlara dayanıyor.

Mevcut kanıtlar çok düşük kaliteli olup üç küçük çalışmadan sağlandığından ameliyatın 48 saat sonrasında pansuman gerekip gerekmediğini araştırmak için daha başka RKA’lar yapılmasını tavsiye ederiz.

Kaynak

Toon CD, Lusuku C, Ramamoorthy R, Davidson BR, Gurusamy K. Early versus delayed dressing removal after primary closure of clean and clean-contaminated surgical wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD010259. DOI: 10.1002/14651858.CD010259.pub3

Orijinal özet için: Pansuman Çıkarma Kaç Gün

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv