Atriyal Fibrilasyonda Hız Kontrol Tedavisi ve Mortalite


Foto: Popfossa / Flickr

Circulation’dan özet çevirisi

Arka plan

Güncel Amerikan ve Avrupa rehberleri hız kontrolünün sürviye faydalarına dair veriler eksik olmasına rağmen atriyal fibrilasyon (AF) tedavisinde hız kontrolü tedavilerinin önemini I. sınıf tavsiye olarak vurguluyor. Bu çalışmanın amacı, hız kontrol ilaçları alan hastaların, hız kontrolü tedavisi almayan hastalara kıyasla daha iyi bir prognozu olup olmadığını araştırmaktır.

Metod ve sonuçlar

Bu çalışmada Taiwan "Ulusal Sağlık Sigortası Araştırma Bilgi Tabanı" kullanıldı. Bilgi tabanında beta blokerler (BB), kalsiyum kanal blokeri (KKB) ve digoksin tedavi gruplarına ayrılmış sırası ile 43,879, 18,466 ve 38,898 AF hastası bulunuyordu. Referans grubu ise herhangi bir hız kontrol ilacı almayan 168 678 hasta oluşturdu. Klinik çıktı olarak tüm nedenlere bağlı mortalite seçildi. 4.9±3.7 yıllık izlem süresinde 88 263 ölüm oldu (%32.7). Bazal dönem farklılıkları için ayarlamadan sonra BB alan hastalarda mortalite riski hız kontrolü tedavisi almayanlara kıyasla daha düşük (ayarlanmış zarar oranı [ZO] = 0.76, 95% Güven aralığı [GA] = 0.74-0.78) ve KKB alan hastalarda da daha düşük (ayarlanmış ZO = 0.93, 95% GA = 0.90-0.96) bulundu. Digoksin grubunda tersine olarak mortalite riski daha yüksek bulundu (ayarlanmış ZO 1.12, %95 GA=1.10-1.14). Sonuçlar tutarlı olarak alt grup analizlerinde ve eğim eşlemesinden sonra kohortlar arasında da gözlendi.

Bu ulusal çaplı AF kohortunda BB ve KKB ile hız kontrol tedavisi alan hastalarda mortalite risk düşüktü ve en büyük risk azalması BB kullanımı ile birlikte görüldü. Digoksin kullanımı ile birlikte en yüksek mortalite görüldü. Bu bulguları konfirme etmek için prospektif randomize araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Tze-Fan Chao1; Chia-Jen Liu1; Ta-Chuan Tuan1; Su-Jung Chen1; Kang-Ling Wang1; Yenn-Jiang Lin1; Shih-Lin Chang1; Li-Wei Lo1; Yu-Feng Hu1; Tzeng-Ji Chen2; Chern-En Chiang1; Shih-Ann Chen1*. Rate-Control Treatment and Mortality in Atrial Fibrillation. Circulation. Published online before print September 17, 2015, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.013709

Orijinal özet için: AF’de Tedavi Yararlı

Son Paylaşımlar
Arşiv