Erişkinlerin Akut Migren Baş Ağrılarında Anti-emetikle ve Anti-emetik Olmadan Diklofenak

Cochrane derleme özeti

Bu derlemede 50 mg oral diklofenak potasyumun migren baş ağrısı için etki bir tedavi olduğu; orta-şiddetli arası baş ağrısını tedavi edilenlerin yaklaşık yarısında iki saat içinde (%55) hafif derecenin altına düşürdüğü, beşte birinde (%22) sıfır düzeyine düşürdüğü, ağrısızlık döneminin aynı miktar insanda (%19) 24 saat sürdüğü bulundu. Ters olaylar sıklıkla kendini sırlayan nitelikte ve hafif-orta şiddette olup kısa vadede plasebodan anlamlı derecede farklı değildi. Diklofenak bazı insanlarda iyi sonuç sağlamakla beraber neredeyse yarısında da iki saat içinde yeterli ağrı kesici etki sağlamadı ve sadece beşte bir kadarında ağrı tamamen kesildi. 100 miligramlık dozun daha fazla insanda iyi sonuç sağlayıp sağlamayacağı net değildir. Yeterli cevap sağlayamayanlar için farklı bir tedavi gerekir.

Migren baş ağrılarını tedavi etmek için diklofenak’ın farklı formülasyonları (e.g suppozituarlar) hakkında bilgi bulunamadı

Kaynak

Derry S, Rabbie R, Moore R. Diclofenac with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD008783. DOI: 10.1002/14651858.CD008783.pub3

Orijinal özet için: Migrende Diklofenak

Tem metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv