Proliferatif Diyabetik Retinopati İçin Vitrektomiden Sonra Vitröz Kavitede Kanamayı Önlemede Anti-VE

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Anti-VEGF tedavisi, proliferatif diyabetik retinopati için yapılan vitrektomiden sonra, postoperatif vitröz kavite kanaması (POVKK) görülmesini azaltır mı?

Arka plan

POVKK proliferatif retinopati için yapılan vitrektomiden sonra, hastaların yaklaşık %30 kadarında görülen önemli bir komplikasyondur. İki ana şekli vardır. Erken tipte kanama ilk birkaç günce görülürken, geç tip kanama aylar sonrasında ortaya çıkar. POVKK varlığı, görmenin geri kazanılmasını geciktirebilir, göz içi basıncında artışa yol açabilir ve diyabetik retinopatinin daha ileri tedavisini güçleştirebilir. %10 hastaya revizyon ameliyatı gerekir ki bunun da kaynak kullanımı, zaman ve maliyet açısından önemli sonuçları olur. POVKK insidensini azaltıcı bir müdahale olarak, ameliyat öncesinde anti-VEGF kullanımı önerildi.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2015 Mayısına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Elektronik veri tabanlarının araştırılmasında, derleme kriterlerine uyan 12 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Yaptığımız analizler, ameliyat öncesi ya da esnasında anti-VEGF kullanımının erken POVKK insidensini azaltabildiğini gösterdi. Geç POVKK üzerindeki etki belirsiz.

Araştırmaların tasarımları ve sonuç ölçütlerindeki önemli farklılıklar nedeniyle, anti-VEGF tedavisinin ameliyattan sonraki görme keskinliğine etkisi hakkında yorum yapamıyoruz.

Preoperatif anti-VEGF kullanımında ters olay riski düşük görünüyor.

Kanıt kalitesi

Anti-VEGF’nin erken POVKK insidensini azalttığından makul derecede eminiz, kanıtlar yüksek kalitede. Ancak geç POVKK ve ters etki riskine etkisi hakkında güvenimiz daha az.

Kaynak

Smith JM, Steel DHW. Anti-vascular endothelial growth factor for prevention of postoperative vitreous cavity haemorrhage after vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD008214. DOI: 10.1002/14651858.CD008214.pub3

Orijinal özet için: Postoperatif Vitröz Kavite Kanaması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv