Bilinmeyen Nedenle Felç Geçiren Hastalarda Başka Felçleri Önlemek İçin Tıbbi Tedaviye Karşı Patent F

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bilinmeyen nedenli felç geçiren foramen ovale’si açık hastalarda yeniden felç olmasını önlemek için tıbbi tedaviyle; foramen ovale’nin transkateter cihazla (TKC) kapatılmasını kıyasladık.

Arka plan

Nedeni bilinmeyen felç (kriptojenik inme) olan bazı hastalarda patent foramen ovale (PFO) bulunur. PFO kalbin kulakçıkları arasında açıklık olmasıdır. PFO varlığının daha başka felç ya da benzeri olaylara neden olabileceğine ve bunu önlemek için PFO’nun kapatılmasının önemli olduğuna inanılır. Felç ya da benzeri olayların tekrarını önlemede TKC yaklaşımının tıbbi tedaviye üstün olup olmadığı belirsiz.

Çalışma özellikleri

Analize toplam 2303 katılımcıyla yapılmış, çok merkezli 3 randomize araştırmayı dâhil ettik. Üç araştırmaya 60 yaş ve altında kriptojenik ya da küçük felç geçirmiş ve uzman tarafından yapılan EKO ile PFO tanısı konmuş hastalar alındı. Katılımcıların yarısı iki çalışmada Amplatzer cihazıyla ve 1 çalışmada STARFlex cihazıyla yapılan TKC’ye randomize edildi. Ortalama izlem süresi 5 yılın altındaydı. 2 araştırmaya St Jude Medical, 1 araştırmaya NMT Medical sponsor oldu. Kanıtlar 2014 Temmuzuna kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Tıbbi tedaviye kıyasla TKC’lerin tekrarlayan felç ya da benzeri olay riskini azaltmada anlamlı bir fayda gösteremediğini bulduk. Ancak Amplatzer cihazı kullanılan hastalarda tekrarlayan felçler üzerine tıbbi tedaviye kıyasla muhtemel koruyucu bir etki bulundu. TKC’nin ciddi ters olay oranını artırdığına dair kanıt bulmadık. Ancak yeni başlayan atriyal fibrilasyon riskini artırdı ve bu kullanılan cihaz tipiyle ilgili olabilir.

Kanıt kalitesi

Bu derlemeyi Cochrane Müdahalelerin Sistematik Derlemesi El Kitabını izleyerek yaptık. Kayırma hatası riskiyle ilgili olarak ana problem, üç araştırmadaki olay oranına kıyasla eksilme hızının yüksek olması ve eksilme hızlarının gruplar arasında farklı olmasıydı. Bunun yanında ferdi hasta bilgilerinin analizini yapamadık. Amplatzer cihazıyla kapatmanın felçleri önlemede potansiyel bir faydası görülmekle beraber yine de bulgularımızın daha fazla çalışmayla konfirmasyonu gerekiyor.

Kaynak

Li J, Liu J, Liu M, Zhang S, Hao Z, Zhang J, Zhang C. Closure versus medical therapy for preventing recurrent stroke in patients with patent foramen ovale and a history of cryptogenic stroke or transient ischemic attack. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD009938. DOI: 10.1002/14651858.CD009938.pub2

Orijinal özet için: Patent Foramen Ovale Ve Felç

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus