Gebelikte Kabızlık Tedavisi İçin Müdahaleler


Foto: Spencer Means

Cochrane derleme özeti

Sorun nedir?

“Kabızlık” terimi dışkı çıkarmada zorluk ve barsak hareketlerinin frekansında azalma olarak tanımlanır. Özellikleri rahatsızlık hissi, aşırı gerginlik, sert veya boğumlu dışkı, yetersiz boşalma hissi ve barsak hareketlerinde azalmadır. Kabızlık gebelik esnasında sık görülen bir belirtidir. Bu durum, gebelik esnasında hormonlarda sindirim sistemini etkileyen değişim, fiziksel aktivite azalması ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi gibi çeşitli faktörlerin bir kombinasyonu sonucunda ortaya çıkar. İlaveten, bebek büyüdükçe annenin barsaklarına baskı yapabilir ve sindirimle ilgili gecikme/engellemeye neden olur.

Bu neden önemli?

Gebelik esnasında kabızlıkla beraber yaşam kalitesi de bozulmuştur bazen görülen hemoroidler gibi fiziksel problemlerle birlikte bir sıkıntı kaynağıdır. İlaç, supplement veya diyet değişimler gibi çeşitli tedaviler önerilmiştir.

Genellikle başlangıçta non-farmakolojik müdahaleler (diyet değişimi, su alımı ve egzersiz) tavsiye edilir, bu müdahaleler başarısız ya da yetersiz olursa izleyerek farmakolojik müdahalelere geçilir. Farmakolojik müdahaleler, kayganlaştırıcılar, hacim yapıcı ilaçlar, ozmotik laksatifler, uyarıcı laksatifler, dışkı yumuşatıcılar, lavmanlar ve fitiller gibi çok farklı sınıflardan medikasyonlardır.

Bu derlemede, gebelikte kabızlık için ilaç ve ilaç dışı müdahalelerin faydaları ve bunların anneler ve bebekleri için güvenli olup olmadığı araştırıldı.

Ne kanıtlar bulduk?

Dört çalışma belirledik, ancak çalışmaların ikisinden (toplam 180 kadın) analiz için veri sağlandı. Çalışmalarda uyarıcı laksatifler hacim oluşturan laksatiflerle karşı ve diyetle fiber suplementasyonu müdahale verilmemesine karşı kıyaslandı. Derlenen çalışmaların orta kalitede olduğu yargısına varıldı.

İki kıyaslamayı gözden geçirdik. İlkinde kabızlığı iyileştirmede uyarıcı laksatiflerin hacım oluşturan laksatiflerden daha etkili olduğunu bulduk (orta kalitede kanıt). Ancak bu daha fazla karın ağrısı (düşük kalitede kanıt) ve diyareye de neden olabilir (orta kalitede kanıt) ve kadınların tatmininde fark bulamadık (orta kalitede kanıt).

Lif suplementasyonu ve müdahale verilmemesi arasındaki ikinci kıyaslamada, lif suplementasyonunun dışkılama sıklığını artırmada etkin olabileceğini bulduk (orta kalitede kanıt). Lif suplementasyonu ile birlikte araştırmacıların belirlediği üzere dışkı kıvamında iyileşme görüldü (sert dışkı %11-14 azaldı, normal dışkı %5-10 arttı, yumuşak dışkı %0-6 arttı).

Ozmotik laksatifler, dışkı yumuşatıcılar, kayganlaştırıcı laksatifler, lavmanlar ve fitiller gibi diğer tip müdahaleleri araştıran çalışma bulunamadı.

Bu ne anlama gelir?

Elde olan az kanıtlar, diyetle alınan lif suplementlerinin dışkılama sayısını artırabileceğini telkin ediyor. Uyarıcı ve hacim yapıcı laksatifler arasında seçim yapmak gerekirse uyarıcılar kabızlığı daha iyi giderebilir ancak daha fazla karın ağrısı ve kabızlık yapabilir.

Bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Kaynak

Rungsiprakarn P, Laopaiboon M, Sangkomkamhang US, Lumbiganon P, Pratt JJ. Interventions for treating constipation in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD011448. DOI: 10.1002/14651858.CD011448.pub2

Orijinal özet için: Gebelikte Kabızlık

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv