Mide Kanserli Hastalarda Lenfadenektomi Genişliği


Foto: Gem / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Mide kanseri ameliyatı olan hastalarda daha geniş lenfadenektomi sürvide avantaj sağlar mı?

Arka plan

Mide kanseri dünyada önde gelen bir kanser ölümü nedenidir. Bu hastalığa yakalananlar için ana tedavi ameliyat olup mide, çevresindeki lenf bezleri ile birlikte (lenfadenektomi) çıkarılır. Genişliği artan sırada üç tip lenfadenektomi (D1, D2 ve D3) vardır, faydaları tartışmalıdır.

Çalışma özellikleri

Konuya yönelik olarak toplam 2515 hasta üzerinde yürütülmüş 8 randomize kontrollü araştırmanın verilerini topladık.

Ana sonuçlar

D2 lenfadenektominin hastalığın ilerleyişine bağlı ölüm sayısını D1 lenfadenektomiye kıyasla azaltabileceğini bulduk. Ancak D2 lenfadenektomi ile birlikte postop mortalite oranı da yüksek bulundu. Buna ek olarak mevcut kanıtlar D3 lenfedenektominin D2’ye karşı üstünlüğünü desteklemiyor. Sonuç olarak bulgularımızın, postop mortalite insidensindeki artış terapötik etkisini azaltsa da midede rezektabl kanseri bulunan hastalarda D2 lenfadenektomi kullanımını desteklediği kararına vardık.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çalışmalar arasındaki orta düzeyde heterojeniteye bağlı olarak orta derecede bulundu.

Kaynak

Mocellin S, McCulloch P, Kazi H, Gama-Rodrigues JJ, Yuan Y, Nitti D. Extent of lymph node dissection for adenocarcinoma of the stomach. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD001964. DOI: 10.1002/14651858.CD001964.pub4

Orijinal özet için: Mide Kanseri Ameliyatında Lenfadenektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv