Post Trombotik Sendromun Önlenmesinde Rutosidler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bacak venlerinde kan pıhtılaşması sık görülen bir problemdir ve derin ven trombozu (DVT) adını alır. DVT’li üç hastadan birinde post trombotik sendrom (PTS) denen komplikasyon gelişir. Bu sendromda tutulan bacakta şişme ağrı ve cilt değişimleri devam eder: Güncel olarak PTS’yi önlemenin yolu basınç çoraplarıdır. Ancak hataların çoğunun çorapları rahatsız edici bulduğu ve problemin önüne geçmek için ağızdan ilaç almayı tercih ettikleri bilinir.

Rutosidler, kronik venöz yetmezlik gibi bacakları etkileyen diğer durumlarda görülen şişme ve cilt değişimlerini önlediği gösterilmiş bitkisel ilaçlardır. Bu derleme DVT sonrasında PTS’yi önlemede rutosidlerin etkinliğine dair randomize kontrollü araştırma kanıtı olup olmadığını görmek için mevcut literatürü değerlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca tedavinin bir yan etkisi olup olmadığını da araştırdık.

Çalışma özellikleri ve anahtar sonuçlar

Mevcut veri tabanlarında 2015 Eylülüne kadar DVT sonrasında PTS’yi önlemede rutosidlerin kullanımıyla ilgili çalışmaları aradık. İki yazar araştırmaları seçmek için bağımsız olarak gözden geçirdi ve tanımlanan kriterlere göre sonuçları çıkardı.

Kanıt kalitesi

PTS’den korunmada Rutosidleri bir alternatif tedaviye kaşı kıyaslayan ve derleme kriterlerine uyan bir araştırma bulamadık. Bu nedenle rutosidlerin PTS’den korunmada kullanımını destekleyecek kanıtımız bulunmuyor ve yüksek kalitede randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Morling JR, Yeoh S, Kolbach DN. Rutosides for prevention of post-thrombotic syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD005626. DOI: 10.1002/14651858.CD005626.pub3

Orijinal özet için: Post Trombotik Rutosid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv