Boyun Rahatsızlıklarında Manipülasyon Ve Mobilizasyon

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu güncellemede, kol belirtileri ve baş ağrısı ile birlikte olan ya da olmayan boyun ağrılı erişkinlerde tek başına manipülasyon ve mobilizasyonun, ağrı, işlev, malûliyet, hasta tatmini, yaşam kalitesi ve algılanan global etki üzerinde, kontrole veya başka bir tedaviye kıyasla etkisi değerlendirildi.

Arka plan

Boyun ağrısı, hastalarda değişen derecelerde malûliyete neden olur ve sık rastlanan bir kas iskelet sistemi şikâyetidir. Boyun ağrısına aşağıya doğru kollara yayılan ağrı (radikülopati) ve da baş ağrısı (servikojenik baş ağrısı SVB) eşlik edebilir. Manipülasyon (omurların yerleştirilmesi) ve mobilizasyon (kas ve eklemlere verilen hareket) boyun ağrısı tedavisinde tek başına ya da başka fizik tedavilerle kombine edilerek kullanılabilir.

Çalışma özellikleri

Derlememizin bu güncellemesine 51 araştırma dâhil edildi. 18 araştırmada manipülayon ve mobilizasyon, tedavi yapılmaması ya da sahte tedaviye karşı; 34 araştırmada başka tedaviye (elektroterapi, egzersiz, ilaç) karşı veya çeşitli teknikler ve dozajlara karşı kıyaslandı. Her araştırmada iki kıyaslama grubu vardı.

Anahtar sonuçlar

Ters olaylara odaklı başka derlemeler mobilizasyonun güvenli olduğunu ve manipülasyonun felç, disk hernisi ya da ciddi nörolojik kusurlar gibi nadir fakat ciddi yan etkilerle sonuçlanabileceğini gösterse de derlememizde her iki yaklaşımla da geçici ve iyi huylu yan etkiler görüldü; derlenen çalışmaların yarıdan fazlasında ters etkiler raporlanmadı.

* İnaktif tedaviye karşı manipülasyon ve mobilizasyon

Subakut/kronik boyun ağrısında tek bir manipülasyonla geçici ağrı giderme sağlandı. Ancak çoklu seanslarla kısa süreli izlemde ağrı azalmasına dair çelişkili kanıtlar bulundu.

Kısa ve orta vadeli izlemde akut ve subakut boyun ağrılı hastalarda ağrı azaltmak için ve akut ve kronik boyun ağrılılarda işlevsel iyileşme için çok sayıda göğüs manipülasyonu seansları tercih edildi. Göğüs mobilizasyonu kullanıldığında fazladan ağrı giderme bildirilmedi

* Başka aktif tedaviye karşı manipülasyon ve mobilizasyon

Sevikal manipülasyon, herhangi bir süre ağrısı olan hastalarda orta vadeye kadar; ağrı, işlev, yaşam kalitesi, global etki algısı ve hasta tatmininde, servikal mobilizasyonla sağlananlarla kıyaslanabilir değişimler sağladı.

Akut/subakut boyun ağrısında servikal manipülasyon, uzun vadeli izlemde ağrıyı ve işlevi iyileştirmede değişik analjezik, kas gevşetici ve NSAID kombinasyonlarından daha etkiliydi.

Kronik servikojenik baş ağrısında servikal manipülasyon, kısa ve orta vadeli izlemde ağrıyı ve işlevi iyileştirmede hafif masajdan daha çok fayda sağladı.

Servikal manipülasyon KSB’de ağrıyı kısa vadeli izlemde iyileştirmede TENS’e üstün olabilir.

Akut boyun ağrısında servikal manipülasyon ağrıyı orta vadeye kadar iyileştirmede göğüs manipülasyonundan daha etkili olabilir.

Son olarak subakut ve kronik boyun ağrısında servikal mobilizasyon, ağrıyı, işlevi, yaşam kalitesini ve hasta tatminini orta vadeli izleme kadar iyileştirmede; palslı ultrason, TENS, akupunktur ve masaja benzer görüldü. Bunun yanında lazerin manipülasyonla kombine edilmesi tek başına manipülasyon ya da lazerden üstün olabilir.

Kanıt kalitesi

Yüksek kalitede kanıt bulunamadı, bu nedenle boyun ağrısında manipülasyon ve mobilizasyonun etkinliği hakkındaki belirsizlik sürüyor. Gelecekte yapılacak çalışmaların tahmini etki hesabımızı değiştirmesi muhtemel. Derlemeyi yaparken, örneğin çoğu çalışmada katılımcı sayısının düşük olması; %81’inde (41/51) kalitenin düşük ya da çok düşük olması ve gereken iyi dozaj hakkında kanıtların sınırlı olması gibi birçok zorlukla karşılaşıldı.

Kaynak

Gross A, Langevin P, Burnie SJ, Bédard-Brochu M, Empey B, Dugas E, Faber-Dobrescu M, Andres C, Graham N, Goldsmith CH, Brønfort G, Hoving JL, LeBlanc F. Manipulation and mobilisation for neck pain contrasted against an inactive control or another active treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD004249. DOI: 10.1002/14651858.CD004249.pub4

Orijinal özet için: Boyun Ağrısı Manipülasyon Mobilizasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar