El Bileği Kırıklarında Rehabilitasyon

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve amaç

Özellikle yaşlı kadınlarda açık elle düşme sonucunda el bileğinde, radyus alt ucunda kırıklar görülebilir. Tedavide kırık parçaları bir ayara getirilir, çok deplase olmuşlarsa alçıya alınır. Çok daha deplase olmuş kırıklarda ameliyat düşünülebilir. Katılaşma ve ağrı gibi komplikasyonları önlemek, işlevi yeniden sağlamak ve toparlanmayı hızlandırmak için egzersiz ve başka fiziksel müdahalelerle rehabilitasyon yapılır.

Bu derleme bu yaralanmalarda farklı rehabilitasyon müdahalelerinin, primer olarak el bileği işlevi üzerine etkisini değerlendirmek için yapıldı.

Araştırma sonuçları

Tıbbi literatürü 2015 Ocak ayına kadar araştırdık ve çoğu yaşlı kadın olmak üzere toplam 1269 katılımcıyla yürütülen 26 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Bu 26 çalışmada yapılan 23 tedavi kıyaslamasının sadece 4’ü birden fazla çalışmada incelendi. 15 çalışmanın katılımcılarına başlangıç tedavisi olarak alçıyla tespit yapıldı.

Diğer 11 çalışmada katılımcıların bir kısmına ya da tümüne ameliyat yapıldı. 7 çalışmada araştırılan rehabilitasyon müdahalesine tespit döneminde başlandı. Kalan 19 çalışmada rehabilitasyona alçı çıkarıldıktan sonra başlandı.

Çalışmaların tümü küçüktü ve sonuçların güvenliğini etkileyebilecek tasarımları vardı. Çoğunda hastanın raporladığı işlev ölçütleri raporlanmadı ve hastalar yeterinde uzun süre izlenmedi. Raporlanan kanıtların kalitesinin düşük ya da çok düşük olduğu yargısına vardık, bu durumda derlememizde bildirdiğimiz sonuçların doğru olduğundan emin değiliz.

Anahtar sonuçlar

Tespit esnasında başlanan müdahaleler

İki çalışma, alçı çıkarıldıktan sonraki el fonksiyonunda iyileşme olduğuna, ancak uzun vadede olmadığına dair çok düşük kalitede kanıt sağladı.

Bir çalışmadan gözlem altında egzersizle gözlem yapılmadan egzersiz arasında sonuçların farklı olmadığına dair çok düşük kalitede kanıt sağlandı.

Dört çalışma standart bakımla birlikte verilen dört farklı metodun bazı hafif faydalar sağladığına dair çok düşük kalitede kanıt sağladı.

Tespit sonrası, alçı çıkarıldıktan sonra başlayan müdahaleler

Bir çalışmada primer olarak tavsiye ve ev egzersizi programı için talimat vermeden oluşan tek seans fizyoterapinin işlevi iyileştirdiğine dair, müdahale yapılmamasına kıyasla çok düşük kalitede kanıt bulundu.

Dört çok farklı çalışmada; terapist tarafından ev egzersizi talimatı verilen hastalara kıyasla ev egzersizi talimatına ek rutin fizyoterapi veya iş uğraş tedavisi alan hastalarda sonuçlarda klinik olarak önemli farklar olmadığına dair düşük kalitede kanıtla bulundu.

Bir cerrah tarafından ev egzersizi talimatları verilen (1 çalışma) veya bir progresif ev egzersizi programı verilen (1 çalışma) hastalara kıyasla fizyoterapi yapılan hastalarda el işlevinde kısa vadede iyileşme olduğuna dair düşük kalitede kanıt bulundu.

Plakla tespit ameliyatından sonra fizyoterapi ya da iş-uğraş tedavisini progresif ev egzersizi programına karşı kıyaslayan her iki çalışmada da öncesinde talimat ya da koçluk ile birlikte yapılandırılmış ev egzersizi programı lehine düşük kalitede kanıtlar bulundu.

Bir çalışma plakla tespit ameliyatından sonra olağan rehabilitasyona kıyasla hızlandırılmış rehabilitasyonla kısa vadeli ancak kalıcı olmayan bir faydadan yana çok düşük kalitede kanıt sağladı.

Tespit bitiminden sonra verilen farklı müdahaleleri araştıran dört çalışmada pasif mobilizasyon, buz, pulsatil elektromanyetik alan (PEMA), PEMA+buz, havuza batırma ve dinamik ekstansiyon ateliyle tedavi edilen el bileği katılaşmış hastalarda, müdahale yapılmamasına kıyasla klinik olarak önemli farklar olmadığına dair çok düşük kalitede kanıt sağlandı. Bu bulgu, PEMA’yı buza karşı kıyaslayan ve ödeme karşı yeni tipte bir masajı geleneksel yaklaşıma kıyaslayan tekli çalışmalar için de geçerli.

Tekli çalışmalarda eksternal fiksasyon çıkarıldıktan hemen sonra sürekli pasif hareket, aralıklı hava basıncı ve ultrason tedavisiyle kısa vadeli faydalar için düşük kalitede kanıt bulundu.

Kararlar

El bileği kırığı olan hastalar için en iyi rehabilitasyon şeklini belirlemeye yeterli kanıt olmadığı kararına vardık. Daha fazla araştırmalar yapılmadan evvel, öncelik taşıyan soruların belirlenmesi gerekiyor.

Kaynak

Handoll HHG, Elliott J. Rehabilitation for distal radial fractures in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD003324. DOI: 10.1002/14651858.CD003324.pub3

Orijinal özet için: Radyus Bilek Kırık Rehabilitasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv