Habis Beyin Tümörlerinde Kan Damarlarını Hedefleyen Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Erişkinlerin en sık görülen primer beyin tümörü, tümünün 2/3’ünü oluşturan gliyomalardır. Gliyomalar düşükle yüksek arası geniş bir spektrum oluşturur ve patolojik olarak WHO sınıflamasına göre 1 – 4 arası skalada aşamalandırılır. Yüksek aşama gliyomaların, gliyoblastoma ve gliyoblastoma multiforme (GBM) dâhil olmak üzere tedavisi güç olup gidişatları kötüdür.

Bu tümörler, büyümelerini destekleyen yeni kan damarları oluşturur. Yeni kan damarları oluşumunu (anjiyogenez) azaltan ve tümör gelişimini yavaşlatan ilaçlar geliştirildi. Bunlardan bevacizumab ve sediranib doğrudan, silengitid dolaylı olarak anjiyogenezi hedefler ve GBM tedavisinde randomize kontrollü çalışmalarla araştırıldı.

Çalışma özellikleri

Literatür kapsamlı olarak tarandı ve derlemeye uygun, toplam 2987 katılımcıyla yapılmış 7 araştırma belirlendi. Tümümde de GBM tedavisi araştırıldı. En büyük araştırmalar yeni tanı konan ve anti-anjiyogenetik tedavi verilen GBM hastalarıyla yapıldı.

Bu sistematik derlemeye alınan araştırmalar toplam olarak anti-anjigogenetik tedavi kullanımıyla genel sürvide iyileşme göstermedi. Ancak bevacizumabla tedavi araştırmalarında ilerlemesiz sürvi uzadı.

Anahtar sonuçlar

Gözlenen ters etkiler seyrekti ve başka tümörlerde yapılan anti-anjiyogenetik tedavi araştırmalarına benzerdi. Ters etki olarak kan basıncı artışı, proteinüri, yara iyileşmesinde gecikme ve tromboz oluşum riskinde artış görüldü.

Özet olarak şimdiye kadar değerlendirilen anti-anjiyogenetik tedavilerin yüksek aşama beyin tümörü olan hastalarda yaşamı uzattığını göstermek için yetersiz kanıt bulduk.

Kaynak

Khasraw M, Ameratunga MS, Grant R, Wheeler H, Pavlakis N. Antiangiogenic therapy for high-grade glioma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD008218. DOI: 10.1002/14651858.CD008218.pub3

Orijinal özet için: Gliyomalarda Anti-Anjiyogenetik Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv