Akciğer Kanserinde Rezeksiyondan Sonra Komplikasyonları Önlemek İçin NIPPV

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kanser nedeniyle akciğer rezeksiyonu yapılan hastalarda ameliyat sonrası komplikasyonları önlemede NİV etkili ve güvenli mi?

Arka plan

Akciğer rezeksiyonundan sonraki dönemde görülen ölümler genellikle komplikasyonlara, özellikle de akciğer komplikasyonlarına bağlıdır. Bunları azaltmak için bazı yazarlar non invazif pozitif basınçlı ventilasyon (NIPPV) yapılmasını önerir. Bu yöntemde akciğerler, endotrakeal tüp ya da trakeostomi tüpü olmadan, maskeyle verilen basınçlı havayla şişirilir.

Araştırma tarihi

Araştırmamız son olarak 17 Mart 2015 tarihinde güncellendi.

Çalışma özellikleri

Bu derleme için toplam 436 katılımcıyla yapılmış 6 randomize ve 1 yarı randomize kontrollü araştırma belirledik.

Anahtar sonuçlar

Birleştirilen veriler NIPPV kullanımının mortalite, akciğer komplikasyonları, yeniden entübasyon oranı, YBÜ’de kalış süresi ve hastaneden kalış süresi anlamında, NIPPV yapılmamasına kıyasla faydası olmadığını gösterdi. Ancak kanıt kalitesi derlenen çalışmaların metodolojik kısıtlamaları nedeniyle çok düşük ya da orta bulundu.

Kaynak

Torres MFS, Porfirio GJM, Carvalho APV, Riera R. Non-invasive positive pressure ventilation for prevention of complications after pulmonary resection in lung cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD010355. DOI: 10.1002/14651858.CD010355.pub2

Orijinal özet için: Akciğer Ca. Postop NIPPV

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar