Endometriyum Kanserinin Standart Ameliyatında Lenf Bezlerinin Çıkarılması

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Uterusun içini kaplayan tabakanın (endometrium) kanseri halen batı Avrupa ve Kuzey Amerika kadınları arasında an sık görülen jinekolojik kanser. Çoğu kadında (%75) kanser teşhis esnasında uterus gövdesinde sınırlı olup bu hastaların ve dörtte üçü tanıdan sonra 10 yıl yaşar. Tümörü uterusta sınırlı görünen 10 kadından birinde lenf bezi metastazı bulunabilir, bu nedenle erken aşama kanseri olduğu varsayılan kadınlarda dahi tüm pelvisteki ve aort etrafındaki lenf bezlerinin çıkarılması savunuluyor. Bu tavsiye bu lenf bezlerinin çıkarılmasından sonra sürvide iyileşme gösteren non-randomize araştırmalara dayanıyor. Ancak ameliyatta lenf bezlerinin çıkarılmasının özellikle kısa ve uzun vadeli ciddi potansiyel zararlı etkileri olduğundan, pelvik lenf bezlerinin tedavisi faydalı olmayabilir.

Amaç

Endometriyum kanserinde lenfadenektominin etkinlik ve güvenliğini değerlendirmeyi hedefledik.

Ana bulgular

Endometriyum kanserli kadınlarda lenfadenektomiyi, lenfadenektomi yapılmamasına karşı kıyaslayan sadece üç araştırma bulduk. Bu çalışmalardan biri sonuç ölçütleri hakkında yetersiz bilgi verdiğinden meta analize dâhil edilemedi. Kalan iki çalışmanın sonuçları kombine edildiğinde lenfadenektomi yapılan kadınlarda kanserden ölme ya da hastalığın nüks etme ihtimalinin daha düşük olduğuna dair kanıt bulamadık. Bunun yanında lanfadenektomi sonucu olarak yaşanan şiddetli ters olaylar, lenfadenektomi yapılmadığında bildirilen rakamlardan fazlaydı.

Kanıt kalitesi

Standart cerrahiye karşı lenfadenektomiyle ilgili kanıtların toplam kalitesi sürvi sonuçları için orta ve lenfödem ya da lenfokist varlığı ya da yokluğuyla ilgili yüksek ve bunlar dışında kalan ters etkiler için ortaydı. Yaşam kalitesi için sağlanan kanıtların kalitesi çok düşüktü.

Sonuçlar

Erken aşama endometriyum kanserinde en iyisinin lenfadenektomi yapma ya da yapmama olduğuna dair belirsizlik, kanıt yokluğundan çok kanıtların lenfadenektomi yapıldığında ölüm ya da hastalıkta gerileme olmadığını gösterdiği gerçeğini yansıtıyor. Bunun yanı sıra lenfadenektomi yapılan kadınlarda daha fazla ciddi ters olay görüldü.

Kaynak

Frost JA, Webster KE, Bryant A, Morrison J. Lymphadenectomy for the management of endometrial cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD007585. DOI: 10.1002/14651858.CD007585.pub3

Orijinal özet için: Endometriyum Ca ve Lenf Bezleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar