Erişkinde Depresyona Karşı Omega-3 Yağ Asitleri


Sanatçı: Dr. Syed Ali Wasif

Cochrane derleme özeti

Bu derleme neden önemli?

Majör depresif hastalık (MDH) baskılanmış mod ve/veya tüm aktivitelerde bariz bir zevk ve ilgi azalması ile karakterizedir. Kişiyi ve toplumu negatif olarak etkiler. MDH için muhtemel bir tedavi de omega-3 yağlar olarak da bilinen ve; yağlı balıklar, bazı başka deniz ürünleri, bazı kuruyemişler ve tohumlarda doğal olarak bulunan n-3 çoklu doymamış yağ asitleridir (n-3 ÇDYA’lar). Çeşitli kanıtlar n-3 ÇDYA’ların depresif belirtilere etkili olabileceğini telkin ediyor, ancak çok sayıda çalışmada farklı bulgular var ve karar çıkarmayı güçleştiriyor.

Bu derleme kimi ilgilendirir?

Genel pratisyenler, ruh sağlığı ve psikiyatri uzmanları dahil sağlık profesyonelleri; MDH’lı hastalar, daha hafif ve depresyonun eklendiği hastalıklar ve çevrelerindeki insanlar.

Bu derleme hangi soruları cevaplamayı hedefliyor?

n-3 ÇDYA’lar bir alternatife kıyasla MDH tanılı hastalarda depresyon belirtilerine etkili midir? Negatif yan etkileri var mıdır? İyileşme oranı ve yaşam kalitesine etkileri var mıdır? Çalışmalarda hasta terk oranları nelerdir?

Bu derlemeye hangi çalışmalar dahil edildi?

MDH tanılı erişkin hastalara n-3 ÇDYA veya bir alternatif tedavi verilen tüm randomize kontrollü araştırmaları bulmak için bilimsel veri tabanlarını 2015 Mayısına kadar araştırdık.

Konuya ilişkin 26 çalışma bulduk: 25 araştırmada 1438 hasta n-3 ÇDYA’ların etkisi plasebo ile kıyaslandı, 40 hasta üzerine yürütülen birinde de n-3ÇDYA’lar antidepresanlarla kıyaslandı. Tüm çalışmalar derlememizin konusuna ilişkindi ancak kanıtların kalitesi düşükle çok düşük arasındaydı.

Bu derlemeden sağlanan kanıtlar bize ne anlatıyor?

Halen MDH tedavisi olarak n-3 ÇDYA’ların etkisini belirleyecek yeterli yüksek kalitede kanıtımız bulunmuyor. n-3 ÇDYA’ların plaseboya kıyasla küçük-orta arası bir olumlu etkisini bulduk, ancak bu etkinin büyüklüğünün depresyonlu hastalar için anlamlı olması muhtemel değildir ve çalışmalar arasında çok fazla farklılık olduğu için kanıtlara düşük ya da çok düşük kalitede olarak değer biçtik. Yine n-3 ÇDYA’ların negatif yan etkiler ve da çalışmayı terk eden hasta sayısına etkisini belirlemek için yüksek kaliteli kanıtlar yetersizdi.

Bundan sonra ne olması gerekiyor

Özellikle çalışma bulguları arasındaki farkları açıklamak için daha fazla kanıt, örneğin n-3 ÇDYA’lardan fayda sağlayabilecek ya da sağlamayacak kişileri araştırmak gerekiyor. İleride yapılacak çalışmaların n-3 ÇDYA’ları olağan antidepresan tedavilerle de kıyaslaması ve bu tedavilerin işe yarama yollarını araştırması gerekiyor

Kaynak

Appleton KM, Sallis HM, Perry R, Ness AR, Churchill R. Omega-3 fatty acids for depression in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD004692. DOI: 10.1002/14651858.CD004692.pub4

Orijinal özet için: Depresyonda Omega 3

Tem metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv