Yoğun Tedavi Alan Kan Kanserli Hastalarda Kanamayı Önlemek Veya Tedavi Etmek İçin Platelet Nakli

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Platelet (trombosit) sayısı düşük hastalara kanama esnasında (terapötik) platelet nakli yapmanın, kanamayı önlemek için düzenli olarak yapılan nakiller (koruyucu) kadar etkili olup olmadığına dair kanıtları değerlendirdik. Araştırma popülasyonu olarak yoğun miyelosupresif kemoterapi ya da kök hücre nakli alan kan kanserli hastaları seçtik.

Arka plan

Kan kanserli hastalarda platelet sayısı hastalıkları nedeniyle düşer. Bu hastalar kemoterapi ya da kök hücre nakliyle tedavi edilebilir ki bu da platelet sayısını düşürebilir. Platelet nakilleri, kandaki sayı önceden belirlenen bir eşiğin altına düştüğünde (örneğin 10 x 109/L) kanamayı önlemek için ya da kanama tedavisi için (uzun süren burun kanaması veya çok sayıda ekimoz) yapılabilir. Bu hastalarda kanamayı önlemek için platelet naklinin rutin kullanımını yüksek kalitede kanıtlar desteklemiyor.

Çalışma özellikleri

Bu güncelleme için yapılan taramada, sadece kanamayı tedavi etmek için yapılan nakilleri, koruma ve tedavi için verilen nakillerle kıyaslayan 7 randomize kontrollü araştırma belirledik. 1 araştırmaya hala katılımcı alınıyor ve henüz tamamlanmadı. Toplam 1195 katılımcıyla yapılan 6 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Araştırmalar 1978 ile 2013 yılları arasında yapıldı. 5 araştırmaya kan kanseri tedavisi için kemoterapi veya kök hücre nakli yapılan erişkin hastalar alındı. Bir araştırma da lösemi için kemoterapi alan çocuklarla yapıldı. Kanıtlar 2015 Temmuzuna kadar güncel.

4 araştırmada fon kaynağı açıklandı, fonlar hayır kurumları ya da devletten sağlandı.

Anahtar sonuçlar

Kan kanserine ya da tedaviye bağlı olarak platelet sayısı düşük olan hastalara, kanamayı önlemek ya da tedavi etmek için platelet nakli yapılması, sadece kanama tedavisi için platelet nakli yapılmasına kıyasla kanama riskini azaltabiliyor.

Platelet nakilleri, kanamayı önlemek veya tedavi etmek için yapılmasına kıyasla sadece kanama tedavisi için yapıldığında, ölüm ya da ters olay riskinde artış olmayabiliyor ancak bundan emin olmak için yeterli kanıt bulunmadı.

Sadece kanama olduğunda nakil yapmak, verilen platelet sayısını muhtemelen düşürüyor.

Araştırmaların hiçbirinde yaşam kalitesiyle ilgili ölçütleri raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Hastalar ve hekimler hastaların bulunduğu gruptan haberdar olduğu; çalışmalarda kanama farklı şekillerde ölçülüp raporlandığı için sonuç ölçütlerinin kıyaslanması zor olduğu, ve bazı sonuç ölçütleri seyrek (ölüm gibi) görüldüğünden belirsiz olduğu için; çoğu bulgular için kanıt kalitesi düşükle orta arası kalitedeydi.

Kaynak

Crighton GL, Estcourt LJ, Wood EM, Trivella M, Doree C, Stanworth S. A therapeutic-only versus prophylactic platelet transfusion strategy for preventing bleeding in patients with haematological disorders after myelosuppressive chemotherapy or stem cell transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD010981. DOI: 10.1002/14651858.CD010981.pub2

Orijinal özet için: Kan Kanserlerinde Trombosit Nakli

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv