Çocuklar Ve Genç Erişkinlerde Sarkom Tedavisinde İfosfamide Kıyasla Siklofosfamid

Cochrane derleme özeti

Sarkomlar kemik ve yumuşak dokulardan çıkan tümörlerdir. Tüm yaşlarda görülebilir. Polikemoterapinin çıkışından bu yana farklı tipte sarkomu olan çocuk ve genç erişkinlerde sürvi dramatik iyileşme gösterdi. Siklofosfamid ve ifosfamid gibi alkilleyici ajanlar bu iyileşmede büyük rol oynadı. Ancak literatürde hangi kemoterapötik ajanın daha etkin olduğu konusundan anlaşma bulunmuyor. Sarkom tanısı konan çocuk ve genç erişkinlerin tedavisinde siklofosfamid ve ifosfamid kullanımı hakkında iyi aydınlatılmış bir kararın gerek anti-tümör etkinlik gerekse ters olaylar hakkında yüksek kalitede dayanması gerekir.

Bu sistematik derleme için randomize kontrollü çalışmalar arandı ancak pediyatrik ve genç erişkin sarkoma hastalarında bu iki ilacı kıyaslayan araştırma bulunamadı. Yüksek kalitede araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Mulder RL, Paulides M, Langer T, Kremer LCM, van Dalen EC. Cyclophosphamide versus ifosfamide for paediatric and young adult bone and soft tissue sarcoma patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD006300. DOI: 10.1002/14651858.CD006300.pub4

Orijinal özet için: Sarkomada Siklofosfamid veya İfosfamid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar