Gebelikte Bel Ve Pelvis Ağrılarının Önleme Ve Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Gebelik esnasında bel ve pelvis ağrılarını ya da ikisini birden önlemek ve tedavi etmek için yapılan müdahalelerin etkileri hakkında kanıtları derledik. Ayrıca bu tedavilerin malûliyet veya işten kalmaları azaltıp azaltmadığı ve yan etkilerini de araştırdık.

Arka plan

Belde, pelviste ya da ikisinde birden ağrı olması gebelikte olağan bir yakınmadır ve genellikle gebelik ilerledikçe kötüleşir. Bu ağrı günlük aktiviteleri ve çalışmayı engelleyebilir, uykuyu bozabilir. Bu şikâyeti olan gebelerde herhangi bir tedavi ya da kombinasyonun olağan prenatal bakımdan daha iyi olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 19 Ocak 2015 tarihine kadar güncel. Bu güncellemede 16 – 45 yaşlar arasında toplam 5121 gebe kadınla yapılan 34 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Kadınlarda gebelik 12 – 48 hafta arasındaydı. Araştırmalarda çeşitli müdahaleler incelendi. 23 çalışmada tüm tedaviler olağan bakıma eklendi ve tek başına olağan bakıma karşı kıyaslandı. Kadınların gösterdiği belirtiler, kendi bildirdiği ağrı ve çalışamazlık halinden spesifik test sonuçlarına kadar farklı yollarla ölçüldü

Anahtar sonuçlar

Bel ağrısı

Kara egzersizlerini (5 – 20 hafta arası) olağan prenatal bakımla kıyaslayan 7 çalışmanın (645 kadın) sonuçları kombine edildiğinde kadınların bel ağrısı ve malûliyet düzeyleri iyileşti.

Pelvik ağrı

Pelvik ağrı hakkında daha az kanıt bulundu. İki çalışmada grup egzersizlerine katılan ve ağrı idaresi hakkında bilgilendirilen kadınlarda olağan bakıma kıyasla fark bulunmadı.

Bel ve pelvis ağrısı

4 çalışmanın (1176 kadın) kombine edilen sonuçları, 8 – 12 haftalık egzersiz programının alt bel ve pelvis ağrısı bildiren kadın sayısını azalttığını gösterdi. Çeşitli formatlardaki kara egzersizleri de iki araştırmada bel ve pelvis ağrısıyla ilgili çalışamazlıkları azalttı (1062 kadın).

Ancak iki başka çalışmada (374 kadın) grup egzersizine eklenen bilgilendirmenin bel ve pelvis ağrısını önlemede olağan prenatal bakımdan daha iyi olmadığı bulundu.

Çeşitli tedaviler tek tek araştırmalarda test edildi. Bulgular kraniyo-sakral tedavi, osteo-manipülatif tedavi ve bir multimodal müdahalenin (manuel tedavi, egzersiz ve eğitim) faydalı olabileceğini gösterdi.

Raporlama yapan çalışmalarda uzun süren yan etki olmadığı bildirildi.

Kanıt kalitesi ve sonuçlar

Egzersizin bel ağrısı olan kadınlarda ağrı ve malûliyeti iyileştirdiğini gösteren düşük kalitede; bel ve pelvis ağrısı olan grupta egzersiz tedavisiyle, çalışamaz duruma düşen ve ağrı bildiren kadın sayısında azalma görüldüğüne dair orta kalitede kanıt var.

Kanıtların kalitesi çalışma tasarımlarındaki problemlere, az sayıda kadın alınmasına ve sonuçların değişkenliğine bağlı. Sonuç olarak gelecekte yapılacak çalışmaların sonuçlarımızı değiştirme ihtimalinin çok muhtemel olduğu inancındayız. Bu yakınmalarda yapılan tedaviler hakkında güvenilir sonuçlar çıkarabilmek için yeterli miktarda iyi kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Liddle SD, Pennick V. Interventions for preventing and treating low-back and pelvic pain during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD001139. DOI: 10.1002/14651858.CD001139.pub4

Orijinal özet için: Gebede Bel Ve Pelvis Ağrısı Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar