Kemik İliği Yetersiz Anemik Hastalara Optimum Kan Nakli Stratejileri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kısıtlayıcı kan nakli stratejisinde hastanın hemoglobini belli bir düzeyin altına düştüğünde kan nakli yapılır. Liberal stratejide daha yüksek düzeylerde nakil yapılır.

Derleme sorusu

Bu derlemede; herhangi bir nedenle ölümler, kanamaya bağlı ölümler, enfeksiyonlar, nakil reaksiyonları ve aşırı demir yüklenmesi, yaşam kalitesi, hastaneye yatış süresi ve sıklığı, ciddi kanama ve enfeksiyonlar ve eritrosit nakil sayısı anlamında, hangi nakil politikasının üstün olduğu araştırıldı.

Arka plan

Her tipten kan hücresi kemik iliğinde üretilir. Eritrositler vücutta oksijen taşımak için gereklidir, lökositler enfeksiyona karşı savaşır, plateletler kan pıhtılaşmasına katkıda bulunur ve kanamaları önler. Kemik iliği yetersizliği çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir, doğumda ya da sonradan olabilir ve kan hücrelerinin biri ya da hepsinin çok azalmasıyla sonuçlanabilir. Eritrosit sayısı çok azaldığında hemoglobin düşer, anemi olarak adlandırılan bu durumda vücuda oksijen temini azalır. Sonuçta nefes darlığı, yorgunluk gibi belirtilere neden olarak yaşam kalitesine önemli bir etki yapar.

Tedaviler hastaya şifa sağlayamadığında bu hastaları desteklemek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için düzenli kan nakli yapılır. Ancak düzenli kan nakli yapmanın, nakil reaksiyonu, nakille hastalık bulaşması ve demir birikimi gibi belli riskleri vardır.

Halen en iyisinin kısıtlayıcı mı yoksa liberal politika mı olduğu belirgin değil.

Çalışma özellikleri

Kemik iliği yetersizliği olan 13 hastada yapılmış sadece 1 küçük araştırma bulundu. Araştırmaya kamu ve hayır kurumlarından fon sağlandı. Halen sürmekte olan üç çalışma olduğunu biliyoruz.

Kanıtlar 26 Mayıs 2015 tarihine kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Derlenen çalışma kısıtlayıcı ve liberal politikalar arasında tüm nedenlerden ölümler ya da eritrosit nakli sayısında bir fark göstermek için çok küçüktü. Halen liberal ya da kısıtlayıcı politikalardan birini tavsiye etmek için kanıt eksikliği var. Uzun süren kemik iliği yetmezliği olan hastalarda en iyi kan nakli politikasını belirlemek için metodolojik kalitesi iyi araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Katılımcı sayısı çok az olduğundan bulgularla ilgili kanıtlar çok düşük kalitede. Katılımcı sağlamadaki güçlükler nedeniyle araştırmaya, planlanan 200 katılımcı yerine sadece 13 katılımcı alınabildi.

Kaynak

Gu Y, Estcourt LJ, Doree C, Hopewell S, Vyas P. Comparison of a restrictive versus liberal red cell transfusion policy for patients with myelodysplasia, aplastic anaemia, and other congenital bone marrow failure disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD011577. DOI: 10.1002/14651858.CD011577.pub2

Orijinal özet için: Kan Nakil Politikaları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv