Çocuk Ve Erişkin Dişlerinde Komşu Diş Yüzeylerindeki Çürümelerin Bakımında Mikro-invazif Tedaviler


Foto: Partha S. Sahana / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemenin amacı çocuk ve erişkin dişlerinde komşu (proksimal) diş yüzeylerindeki çürümelerin bakımında mikro-invazif tedavilerin etkisini değerlendirmektir.

Arka plan

Birbirine komşu yüzeylerdeki (proksimal yüzeyler) çürümeler sık görülür. Olağan olarak çürümenin geç aşamalarına ilerlememiştir ve diş yüzeyinde henüz kovuk bulunmaz.

Proksimal çürüklerin bakımında çeşitli yöntemler kullanılır. Sık kullanılan bir yöntem çürük yüzeyi delmek ve içeri bir metal ya da plastik dolgu yerleştirmektir. Ancak bu süreçte çok miktarda diş dokusu çıkarılabilir ve bu yöntem invazif olarak görülür. Kullanımdaki başka non-invazif yöntemler hekimin florid cilası uygulaması veya hastalara düzenli diş ipi kullanımı önermesidir. Bu non-invazif yöntemler dişten doku çıkarılmasını gerektirmez.

Daha yeni yaklaşımlarda (mikro-invazif tedaviler) diş yüzeyleri bir asitle aşındırıp hazırlandıktan sonra ya yüzeyin üstüne ince bir sıvama ile kaplama yapılıyor ya da demineralize edilmiş yumuşak yüzey reçine ile sıvanarak dolduruluyor. Bu yeni metotlar dişin yüzeyinde kalan ya da demineralize edilmiş dokunun içine giren ve dişi asitlere karşı ve daha fazla mineral kaybına karşı koruyan bir bariyer oluşturarak işlev görüyor. Bunun teorik olarak çürümeyi durdurması gerekir. Bu yaklaşım bir diş hekimi tarafından uygulanabilir ve tüm yüzeyi asitle aşındırmak gerektiğinden birkaç mikron kalınlığında bir diş dokusu kaybı olur.

Mikro-invazif tekniklerin proksimal çürüklerin tedavisinde ne derece etkili olduğu konusunda hala belirsizlik bulunuyor. Ayrıca bu tekniklerin hangisinin diğerlerinden daha iyi olduğu da belirsiz. Örneğin gözeneklenmiş dokunun reçineyle sıvanıp doldurulması için; diş yüzeyinin basitçe sıvanması ya da kaplanması için gerekenden daha kuvvetli bir asit gerekir. Diş gözeneklerinin reçineyle sıvanarak doldurulması, yüzeysel sıvamadan daha etkili olabilir ancak daha kuvvetli bir asit kullanmak daha çok doku kaybı anlamına gelir. Bu derlemenin amacı çocuk ve erişkinlerde bu tür çürüklerin tedavisinde en iyi yaklaşımı araştırmaktır.

Çalışma özellikleri

Bu derlemede 31 Aralık 2014 tarihine kadar güncel kanıtlar göz önüne alındı. Konuya ilişkin olarak 365 katılımcı üzerinde yürütülmüş 8 araştırma bulduk. Bu araştırmalar dişlerindeki çürükler için farklı mikro-invazif ve non-invazif tedavi gruplarına rastgele atanmış çocuk ve erişkinlerde yürütüldü. Mikro invazif müdahaleleri invazif tedavilerle (dolgu) kıyaslayan araştırma bulunamadı. Dört çalışmada araştırmayı yürütmek için müdahale mucitleri ye da üreticilerinden mali destek alındı.

Ana sonuçlar

Mevcut kanıtlar mikro-invazif tedavilerin, diş çürüklerinde ilerleme ihtimalini araştırmalarda tanımlanan non-invazif yöntemlere kıyasla anlamlı derede azaltabildiğini gösteriyor. Hangi mikro-invazif tekniğin en iyisi olduğuna dair veya çeşitli klinik değerlendirmeler ve hasta değerlendirmeleri üzerideki etki ile ilgili karara varmak için çalışma sayısı çok azdı. Negatif yan etki bildirilmedi; ancak bu sonuç çalışmaların sadece yarısında araştırıldı ve bazı çalışmalarda izlem süresi nispeten kısaydı.

Kanıt kalitesi

Yapılacak daha başka araştırmaların bulgularımızı değiştirmesi mümkün olmakla beraber eldeki kanıtlar, mikro –invazif tedavilerin çürümeyi durdurmada non invazif tedavilerden çok daha etkin olduğuna dair orta kuvvette güvence veriyor.

Kaynak

Dorri M, Dunne SM, Walsh T, Schwendicke F. Micro-invasive interventions for managing proximal dental decay in primary and permanent teeth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD010431. DOI: 10.1002/14651858.CD010431.pub2

Orijinal özet için: Diş Komşuluğunda Çürükler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar