Erkek Çocuklar Ve Ergenlerde Boy Kısalığı İçin Aromataz İnhibitörleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede aromataz inhibitörlerinin erkek çocuk ve ergenlerin erişkinlik boyunu uzatmada faydası olup olmadığını araştırdık.

Arka plan

Aromataz inhibitörleri erkeklik hormonu testosteronun östrojene dönüşümünü önlemek için ağızdan alınarak kullanılabilen ilaçlardır. Östrojen her iki cinste de puberte sonunda kemik büyümesi tamamlandığında büyüme plaklarının kapanmasına neden olur. Bu dönüşümün blokajı, erkek çocukta östrojen düzeyini düşürerek büyüme dönemini uzatır ve teorik olarak erişkinlik boyunu da uzatır. Östrojen dişinin ergenlik gelişiminde önemlidir bu nedenle aromataz inhibitörlerinin ergen kızlarda kullanımı uygun değildir. Bu ilaçlar halen kısa boy tedavisinde kullanımı için onaylanmış değildir ancak daha çok etiket dışı kullanılır.

Çalışma özellikleri

Tıbbi veri tabanlarında aromataz inhibitörlerini plasebo ya da tedavi verilmemesine karşı kıyaslayan çalışmaları aradık. Toplam 207 erkek çocukla yapılan 4 araştırma belirledik. Bir araştırmada katılımcılara büyüme hormonuyla, bir diğerinde 6 ay süreyle testosteronla birlikte tedavi verildi. Katılımcılarda altta yatan tanılar bilinmeyen nedenle kısa boy, puberte gecikmesi ve büyüme hormonu eksikliğiydi. Çalışma tasarımlarını farkları nedeniyle ancak tek tek araştırma sonuçlarını kullanabildik, sonuçlar kombine edilemedi.

Anahtar sonuçlar

Tüm araştırmalarda, “öngörülen erişkin boyu” gibi kısa süreli büyüme ölçütleri iyileşti. Halen çocuğun erişkinlikteki boyunu doğru olarak önceden belirlemenin ispatlanmış bir yolu bulunmuyor, sadece makul bir tahmin yapabilmek için kullanılan birkaç formül var. Ancak çalışmalardan sadece birinde son erişkin boyu verileri raporlandı ve bir fark olmadığını gösterdi. Diğer çalışmalarda son erişkin boylarının yayınlanmadığından endişemiz var.

Aromataz inhibitörleri genel olarak iyi tolere edildi ve yan etkiler nedeniyle çalışmalardan eksilen katılımcı olmadı. Ancak sadece bir araştırmada yan etkilerle ilgili ayrıntılı bilgiler raporlandı. Puberteye girmeden önce tedavi edilen gençlerde omurga anormallikler oranının %45 olduğuna dair kaygılar var Çalışmaların hiçbirinde sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ya da maliyet raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalarda genel kanıt kalitesini, araştırma ve katılımcı sayısı azlığı nedeniyle düşük ya da orta olarak değerlendirdik. Son boy verilerinin yayınlanmamış olmasıyla ilgili kaygılar giderilemedi.

Kanıtlar 2014 Ağustosuna kadar güncel.

Kaynak

McGrath N, O'Grady MJ. Aromatase inhibitors for short stature in male children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD010888. DOI: 10.1002/14651858.CD010888.pub2

Orijinal özet için: Kısa Boy İçin Aromataz İnhibitörleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar