Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Uykuyu Teşvik İçin İlaç Dışı Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kritik hastalarda uykuyu iyileştirmek için yapılan ilaç dığı müdahaleler hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

Yoğun bakım hastalarının toparlanması için uyku çok önemlidir. Ancak YBÜ’de yatan erişkin hastalar sıklıkla uyku bozukluğu ya da uykusuzluktan yakınır. Bunun nedenleri arasında altta yatan hastalığın etkisi, tedavilerin verdiği rahatsızlık, psikolojik stres ve YBU ortamının kendisi bulunabilir. Uykuyu teşvik için yapılan müdahaleler ilaçlı ya da ilaç dışı olabiliyor. İlaçlar net düşünme yetisini azaltma, solunumu olumsuz etkileme ve başka yan etkiler yapabildiği gibi, normal uyku kalıplarıyla da etkileşebilir ve ilaç toleransı ya da bağımlılığı riski de getirir. Bu nedenle, ses azaltımı, müzik tedavisi, tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve sosyal destek gibi ilaç dışı müdahaleler araştırılmış olup ağır hastalarda uykuyu iyileştirmek için tavsiye ediliyor.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2014 Haziranına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Toplam 1569 katılımcıyla yapılan 30 araştırma bulduk. Müdahale olarak ventilatör tipi ve ayarları, kulak tıkaçları ve göz maskeleri, relaksasyon tedavisi, uyku indükleyici müzik, masaj, ayak banyoları, aromaterapi, valeriyan, akupressur, ses maskeleme ve aile ziyareti saatlerinde değişim araştırıldı. Bu müdahalelerin, uyku miktarı ve kalitesiyle ilgili ve hastanede kalış süresi, deliryum görülmesi, diğer ters olaylar ve ölümler gibi sonuç ölçütlerine etkisini değerlendirdik

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Genel olarak müdahalelerin, sonuç ölçütlerinden herhangi birine etkisine dair kanıtların kalitesi düşük ya da çok düşüktü. Normal olarak, benzer araştırmaların sonuçlarını bir havuzda toplamamayı denememiz gerekirken, çalışma tasarımları çok çeşitli olduğundan yapamadık. Kulak tıkaçları ve göz maskeleriyle ilgili 3 araştırmanın sonuçlarını kombine edebildik ve bunların kullanımının, YBÜ’de yatan erişkinlerde uykuda geçen saat sayısını artırdığını ve deliryumu önlediğini bulduk. Ancak araştırma yürütümlerinde problem olduğundan bu bulgulardan emin olamıyoruz.

Ayrıca 4 araştırmada, müziğin subjektif uyku kalitesini iyileştirebileceğine dair düşük kalitede kanıt vardı, ancak verileri birleştiremedik.

Benzer şekilde, düşük sayıda araştırmalarda; relaksasyon teknikleri, ayak masajı, akupressur, bakım ve sosyal müdahale ve ses maskelemenin; hastanın bildirdiği ya da hemşirenin değerlendirdiği uyku nicelik ve niteliğinde küçük iyileşmeler sağlayabildiği bulundu, ancak kanıtların kalitesi düşük.

Müdahalelerin uykuyla ilgili objektif sonuç ölçütlerine etkisi değişkendi; kulak tıkaçları ve göz maskelerini inceleyen çalışmaların çoğunluğunda fayda bulunmadı. Ventilatör moduyla ilgili 6 araştırmanın sonuçları, belli ayarların diğerlerine göre fayda getirebildiğini gösterse de, tek tek çalışmaların sonuçları birbirine uymuyor.

Sadece 1 araştırmada YBÜ’de kalış süresi ölçüldü ve kulak tıkaçları ve göz maskelerinin buna anlamlı bir etkisi olmadığı bulundu. Derlenen çalışmalarda ekonomi, travma sonrası stres bozukluğu ya da ölümler gibi sonuç ölçütleri araştırılmadı.

Araştırmalarda ters etkiler net olarak raporlanmadı. Ventilatör modunun, hasta ventile bağlıyken olabilecek bazı ters etkileri indükleyebildiğine dair çok düşük kalitede kanıt bulundu. Özetle, bu müdahalelerin ağır hastalarda uyku kalitesini iyileştirmede kullanımına dair kanıtları kuvvetlendirmek için iyi tasarımlı ve iyi yürütülecek daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Hu R, Jiang X, Chen J, Zeng Z, Chen XY, Li Y, Huining X, Evans DJW. Non-pharmacological interventions for sleep promotion in the intensive care unit. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD008808. DOI: 10.1002/14651858.CD008808.pub2

Orijinal özet için: Yoğun Bakım Hastalarında Uyku

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar