Çalışanlarda Malûliyet Ve İş Günü Kaybını Önlemek İçin İşyerinde Değişiklikler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İşyerinde çalışma saatlerinin ve yükün azaltılması raporlu çalışanların çalışmaya daha erken dönmesinde fayda sağlayabilir. Raporlu işçilerin işe daha erken dönüşüne yardım sağlamak uzun vadeli malûliyetleri önleyebilir. İşyeri değişimlerinin etkinliği hakkında hala belirsizlik olduğundan, işyeri değişimlerinin işe dönüş zamanını olağan bakım ya da klinik müdahalelere kıyasla kısaltıp kısaltmadığını değerlendirdik.

Çalışmalar

Literatürü 2 Şubat 2015 tarihine kadar taradık. Bir yıl veya daha uzun süre izlenen toplam 1897 çalışanla yürütülen 14 randomize kontrollü araştırmayı derledik. 8 çalışma kas iskelet sistemi bozuklukları olan, 5’i ruh sağlığı problemleri olan ve biri de kanserli çalışanlarla yapıldı.

Anahtar sonuçlar

Tüm çalışamama nedenleri birlikte ele alındığında sonuçlar, işyerine yapılan müdahalelerin çalışanların işe geri dönüşüne yardım sağlamada ve hastalık nedeniyle çalışmadan kalma süresini azaltmada etkili olduğunu gösterdi.

Müdahalelerin işe dönüşün ne kadar sürdüğü ya da tekrar alınan hastalık raporları ile ilgili etkinliği sorgulanabilir.

İş yeri müdahalelerinin etkinliği işten kalma nedenine bağlı olarak değişiyor. Kas iskelet sistemi bozuklukları olan çalışanlar arasında, müdahalelerin olağan davranışa kıyasla işten kalmayı azaltmada kullanımını destekleyen orta kalitede kanıt bulduk. İş yeri müdahaleleri bu hastalarda ağrı ve işlevsel durumu da iyileştirmede etkiliydi.

İş yeri müdahalelerinin ruh sağlığı ya da kanser problemi olan çalışanlarda iş günü kaybına etkisi görülmedi. Dahası, işyeri müdahalelerinin tek başına mı yoksa bir bilişsel davranışsal müdahaleyle kombine olarak mı önerilmesi gerektiği belirsiz.

Kanıt kalitesi

İş yeri müdahalelerinin, raporlu çalışanların işe geri dönüşüne faydalı olduğu ve hastalık nedeniyle işten kalmayı azalttığına dair orta kalitede kanıt bulduk.

Bunun yanında, sonuçlar çalışanların kas iskelet sistemi, ruh sağlığı ya da kanserden yakındığına bağlı olarak değiştiği için, müdahalelerin işe dönüşün devam süresinde etkinliği hakkında çok düşük kaliteli kanıt bulduk.

Kaynak

van Vilsteren M, van Oostrom SH, de Vet HCW, Franche R, Boot CRL, Anema JR. Workplace interventions to prevent work disability in workers on sick leave. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD006955. DOI: 10.1002/14651858.CD006955.pub3

Orijinal özet için: İşten Kalma Müdahale

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv