Yeni Doğan Bebeklerde Kan Enfeksiyonunu Önlemek İçin Antimikrobiyal Madde Emdirilmiş Santral Venöz K


Foto: Matt Kowalczyk

​​Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Santral venöz kateter (SVK) gereken yeni doğan bebeklerin, kan enfeksiyonu kapmasını önlemede antimikrobik madde emdirilmiş SVK’lar standart SVK’lara kıyasla etkin midir?

Arka plan

Santral venöz kateteri olan yeni doğan bebeklerde kan enfeksiyonları sık rastlanan ve zararlı bir komplikasyondur. Kateter ilaç ve besin vermek için güvenli bir yol olmakla beraber enfeksiyon yapan organizmaların çoğalması için bir mekan oluşturup uzun süreli veya daha şiddetli bir enfeksiyona neden olur. Bu ciddi komplikasyonu azaltmanın potansiyel bir yöntemi de organizmaların katetere yapışmalarını veya üremelerini durduran antiseptik veya antibiyotik içeren santral venöz kateterler kullanmaktır.

Çalışma özellikleri

Soruyla ilgili sadece bir küçük RK araştırma bulduk (98 ileri prematüre bebek katılımcı).

Ana sonuçlar

Bu araştırma katetere organizmaların yapışmasını veya üremesini durdurmak için antiseptik veya antibiyotik içeren santral venöz kateterler bebeklerin kan enfeksiyonu gelişmesi ihtimalini %90 kadar azaltabileceğini gösterdi. Ancak araştırma küçük olduğundan bu bulgu kesin değildir.

Kararlar

Araştırma yeni doğan bebeklerde antimikrobik emdirilmiş santral venöz kateterlerin kan enfeksiyonlarını engelleyebildiğine dair bazı kanıtlar sağladı, ancak bu soruyu eksiksiz olarak cevaplamak için daha fazla, büyük çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Balain M, Oddie SJ, McGuire W. Antimicrobial-impregnated central venous catheters for prevention of catheter-related bloodstream infection in newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD011078. DOI: 10.1002/14651858.CD011078.pub2.

Orijinal özet için: Antimikrobik SVK’lar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv