Kardiyovasküler Hastalıkları Önlemek İçin Kuruyemiş Yemek


Foto: Tambako The Jaguar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu Cochrane derlemesinin amacı çerez yemenin kardiyo-vasküler hastalıkları önleyip önleyemeyeceği sorusunu cevaplamaktır.

Arka plan

Kardiyo-vasküler hastalıklar (KVH) kalp ve kan damarlarını etkileyen bir grup durumdur. Bu hastalıklar dünyada majör bir ölüm nedenidir. Yediğimiz gıdalar kardiyo-vasküler hastalığa yakalanma riskini etkileyebilir. Kuru yemişler nispeten yüksek dozlarda (50 – 100 g arası) düzenli olarak tüketildiğinde total kolesterolü ve düşük dansiteli lipoprotein kolesterolü (LDL-kötü kolesterol) düşürdüğüne inanılır.

Çalışma karakteristikleri

Bu derlemeye en az 12 hafta devam eden randomize kontrollü araştırmalar dahil edildi. Katılımcı yaşı ortalama 37 – 54 arasındaydı. Kanıtlar 2015 Temmuzuna kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Birinde iki tedavi kolu bulunan 5 araştırmayı (435 katılımcı) derledik. Daha fazla kuruyemiş yemeyi tavsiye etmenin etkisini araştıran çalışma bulunamadı. Çalışmalardan hiç birinde ölümler veya kardiyo-vasküler olaylar bildirilmedi. Çalışmalardan hiç birinde total kolesterol düzeyi ve kan basıncı üzerine net bir etki gösterilmedi. Bir çalışmada ibr olguda kuruyemişe allerjik reaksiyon bildirildi. Üç çalışma kuruyemiş tüketiminde artışla birlikte anlamlı bir kilo artışı olmadığını bildirdi. Başka ters etki bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Derlenen tüm araştırmalar küçük çaplı olup katılımcı sayısı 60-100 arasındaydı ve değişkenlik seviyesi (heterojenite) yüksekti. Bu yüzden sonuçların dikkatle yorumlanması gerekir. Derlenen çalışmalarda genel olarak kayırma hatası riskini belirsiz olarak değerlendirdik.

Kaynak

Martin N, Germanò R, Hartley L, Adler AJ, Rees K. Nut consumption for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD011583. DOI: 10.1002/14651858.CD011583.pub2.

Orijinal özet için: Kalp ve Kuruyemiş

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv