Böbrek Nakledilen Hastalara Kordiseps Sinensis

Cochrane derleme özeti

Böbrek nakledilen hastalara reddi önlemek için ameliyat sonrasında bağışıklık sistemini baskılayan çeşitli ilaçlar verilir. Ancak bu ilaçların yan etkileri uzun vadede gerek hastaların gerekse nakledilen böbreğin yaşama şansını zayıflatır.

Kordiseps sinensis (C. sinensis) geleneksel Çin tıbbı uygulayan merkezlerde kullanılır. Bunun organ reddini baskıladığı, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanım kullanımını azalttığı ve hastaları ilaçla ilgili yan etkilerden koruduğu düşünülür. Ancak C. sinensis kullanımı, hastaları rutin olarak Çin tıbbıyla tedavi eden kurumlar dışında sınırlı olduğundan fayda ve zararları belirsiz.

Güvenliği, faydaları ve zararlarını hesaplamak için böbrek nakli sonrasında C. sinensis kullanımını değerlendirdik. 2015 Eylülüne kadar yayınlanan literatürü araştırdık ve 156 kayıt bulduk. Bunlardan 131’i Çince, 25’i başka dildeki kaynaklardan sağlandı. Değerlendirme sonrasında Çin’de böbrek naklinden sonra C. sinensis tedavisi alan 447 erişkine ait veri sağlayan 5 araştırmayı (6 bildiri) derlemeye aldık. Raporlama ve çalışma tasarımlarını ciddi derecede kusurlu bulduk, faydalar olduğundan fazla, zararlar olduğundan az hesaplanmış olabilir.

C. sinensis azatiyoprinle kıyaslandı. Hasta ve böbreğin sağ kalımı veya organ reddi anlamında anlamlı fark olmadığı bulundu. C. sinensis alan hastalarda böbrek işlevinde, anemide, lökopenide, karaciğer işlevinde ve enfeksiyon insidensinde biraz iyileşme bulduk.

C. sinensis’in düşük doz siklosporin A (CsA) ile kombine kullanımının standart doz CsA ile kıyaslanmasını da analiz ettik. Tedaviler arasında hasta veya böbrek sağ kalımı, organ reddi veya böbrek işlevlerinde anlamlı fark olmadığı bulundu. C. sinensis tedavisinin CsA dozunda azalma sağladığı ve akciğer enfeksiyonu oranında, kan albümin ve ürik asit düzeylerinde iyileşme sağladığı bildirildi. C. sinensis’nin ayrıca CsA kullanımıyla görülen böbrek ve karaciğer hasarına karşı koruyucu etki getirdiği görüldü; ancak bu iyileşme CsA dozunun azalmasına da bağlı olabilir.

Derlememiz az sayıda katılımcı ile yürütülen az sayıda çalışmayla sınırlı. Tedavilerin etkileri çok kısa süre izlendi bu da raporlanan sonuç ölçütlerinin sağlamlığını ciddi ölçüde kısıtlıyor. Klinik uygulamayı daha iyi aydınlatmak için böbrek nakledilen hastalarda C. sinensis’in fayda ve zararlarını değerlendiren daha sağlam randomize araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Hong T, Zhang M, Fan J. (a traditional Chinese medicine) for kidney transplant recipients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD009698. DOI: 10.1002/14651858.CD009698.pub2

Orijinal özet için: Böbrek Naklinde C. Sinensis

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv