Fetusun Sağlığını Değerlendirmede Fetal Hareket Sayımı

Cochrane derleme özeti

Bebeğin sağlığının kontrolü için uterus içindeki hareketlerini saymaya dair yeterli kanıt bulunmuyor.

Anneler genellikle 16 – 20 haftalar esnasında uterus içinde hareket eden bebeklerin hareketini hissedebilir. Bebekleri uterus içindeki hareketliliği önemli farklar gösterebilir, bazıları çok aktifken bazıları olmayabilir. Bebeğin normal hareket kalıplarında bir azalma bebeğin bir nedenle sıkıntıda olduğunun bir işareti olabilir ve bu durumda bebeği erken doğurtmak daha iyi olabilir. Bu yüzden anne her gün bebeğin hareketlerini sayarsa ki bunu yapmanın birkaç yolu var, bebeğin normal hareket kalıplarındaki bir değişimi fark edebilir. Anne bunu hekimine bildirdiğinde, başka testler yapılarak bazı bebeklerin doğumdan önce ölümü önlenebileceği öne sürüldü. Ancak bazen bu sayımlar gebe kadına ciddi bir sıkıntı verebilir ve özellikle de kadın çalışıyorsa ya da başka küçük çocuklarına bakması gerekiyorsa kolay değildir. Bu nedenle bu testlerin güçlük içindeki bebeklerin zamanında belirlenmesinde ve edilmesinde faydalı olup olmadığının anlaşılması önem taşıyor.

Bu derleme için toplam 71 548 kadınla yapılan ve iki fetal hareket sayımını kıyaslayan 5 araştırma bulundu. Fetal hareket sayımı hormon testlerine ve rutin fetal hareket sayımı, yazarların tanımladığı standart antenatal bakıma karşı kıyaslandı.

Rutin fetal hareket sayımını, karışık ya da tanımlanmamış sayımla kıyaslayan çalışmalarda, ölü doğumlar, sezaryenler, 10. sentil altında doğum tartısı ve anne bebek bağlantısında fark görülmedi; bebek hareketlerini rutin sayan gruptaki kadınlarda anksiyetede azalma bulundu. Antenatal yatışlar çoğaldı.

Fetal hareket sayımını hormon analiziyle kıyaslayan çalışmalarda sayım yapan kadınlarda hastane vizitleri daha az ve hormonal analiz grubunda Apgar skoru düşük bebeklerde azalma bulundu. Gruplar arasında sezaryen ameliyatı ve diğer sonuç ölçütleri anlamında fark bulunmadı. Perinatal ölümler ve şiddetli hastalıklar raporlanmadı.

Farklı tipte (günde bir defa ya da fazla) sayımlar kıyaslandığında, günde tek sayım metodu kullanan kadınlarda günlük aktivitelerde daha az kesinti nedeniyle uyum daha fazlaydı; sezaryen insidensi fark göstermedi; perinatal ölümler ve şiddetli hastalıklar raporlanmadı.

Çalışmaların sayısı ve metodolojik kalitesi ölü doğumları doğru olarak değerlendirmeye yetersizdi. Daha fazla araştırma yapılması gerekiyor ve kadınlarda ölü doğumları önleyebilecek sayım yapabilmelerinin yanı sıra anksiyetenin de değerlendirilmesi çok önemli.

Kaynak

Mangesi L, Hofmeyr G, Smith V, Smyth RMD. Fetal movement counting for assessment of fetal wellbeing. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD004909. DOI: 10.1002/14651858.CD004909.pub3

Orijinal özet için: Fetal Hareket Sayımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv