Erişkinde Kanser Ağrısına Karşı Akupunktur

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kanserli hastaların %70 kadarı yeterli ağrı giderici tedavi almaz ve bu da yaşam kalitesini düşürür. Akupunkturun kanser ağrısı tedavisinde bir rolü olduğu öne sürüldü ve akupunkturla kanser ağrısı tedavisi için rehberler bulunuyor.

Amaç

Bu derlemede akupunkturun kanser gelişimiyle doğrudan ilişkisi olan ağrıları azaltmada etkili olup olmadığına dair kanıtları değerlendirmeyi hedefledik.

Araştırma özellikleri

Konuya ilişkin çalışmalar için çeşitli elektronik veri tabanlarını 2015 Temmuzuna kadar taradık. Erişkinlerde kanser ağrısı için akupunktur tedavisini tedavi yapılmaması ye da olağan tedavi ya da sahte akupunktura karşı kıyaslayan herhangi bir dilde yazılmış randomize kontrollü araştırma yayınlarını seçtik.

Bulgular

Akupunkturu sahte akupunktur ya da ağrı kesici ilaçlara karşı kıyaslayan, toplam 285 katılımcıyla yapılmış 5 araştırma bulduk. Bulunan çalışmaların tümü de küçük örnekliydi, bu da kanıt kalitesini düşürdü.

Yumurtalık kanserli kadınlarda elektro-akupunktur ve sahte akupunkturu kıyaslayan bir pilot çalışmanın tasarımı iyi ancak ağrıda bir fark yakalamak için çok küçüktü.

Bir çalışmada kulak akupunkturunun kanser ağrısını akupunktur noktalarına yapılmayan sahte kulak akupunkturuna kıyasla kanser ağrısını azalttığı bulundu. Ancak bu çalışmada sahte akupunktur grubundaki katılımcılar gerçek akupunktur yapılmadığından haberdardı, bu da raporladıkları ağrı seviyesini etkilemiş olabilir.

Bir diğer çalışmada pankreas kanserli grupta sahte akupunktura kıyasla elektro-akupunktur tedavisiyle fark bulundu ancak yine yerleşim gizlemesi raporlanmadı.

Bir çalışmada akupunkturun ağrı kesici ilaç kadar etkili olduğu, bir diğerinde de ağrı kesiciden daha etkili olduğu bulundu ancak iki çalışmanın da tasarımları zayıf olup araştırma raporlarında ayrıntılar eksikti.

Karar

Bu derlemeye alınan çalışmaların hiçbiri güvenilir sonuç sağlayacak büyüklükte değildi. Çalışmaların hiçbirinde katılımcılara zarar raporlanmadı. Erişkinlerin kanser ağrısında akupunkturun etkili olup olmadığı yargısına varabilmek için yetersiz kanıt var. Bu alanda kanıt sağlamak için daha büyük ve iyi tasarımlı araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Paley CA, Johnson MI, Tashani OA, Bagnall A. Acupuncture for cancer pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD007753. DOI: 10.1002/14651858.CD007753.pub3

Orijinal özet için: Kanser Ağrısında Akupunktur

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar