Kronik Bel Ağrısında Radyofrekansla Denervasyon

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bel ağrısı tüm dünyada yaygın bir problem olup büyük sosyal ve ekonomik sonuçları var. Tümü içinde %85 – 90 kadarı ‘non-spesifik’ olarak nitelenir. Bel ağrısından yakınan çoğu hasta birinci basamakta başarıyla tedavi edilir ancak %10 -15’inde belirtiler kronikleşir (üç aydan fazla sürer). Kronik bel ağrısı bel bölgesinin ağrı sinyallerini iletebilen sinirlerin bulunduğu herhangi bir kısmından gelebilir. Bu yapılar arasında omurgalar, sakroiliyak (SI) eklemler, faset eklemler, kaslar, bağlar ve başka yapılar yer alır. Ağrı uzmanları bel ağrısında sinir blokajı yaparak kaynağı belirlemeye çalışır. Tek tek sinir liflerini anestezik enjeksiyonuyla hissizleştirerek bel ağrısının iyileşip iyileşmediğine bakarlar. Ağrı yeterince kesildiğinde sinirleri radyofrekans (RF) dalgalarıyla ısıtarak ağrı uyaranlarının geçişini durdurup ağrıyı daha uzun süre gidermeye teşebbüs eder. Bu invazif prosedüre RF denervasyon denir. Günümüzde bu yaklaşımın etkinliği ispatlanmış değil.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2014 Mayısına kadar güncel. Derlememize bel ağrısı olan ve bel ağrısı sinir bloku ya da başka tanısal testlerle değerlendirilen toplam 1309 katılımcıyla yapılmış 23 RK araştırma dâhil edildi. Araştırmalara ortalama yaşları 50.6 olan erkek ve kadınlar alındı. Tanısal blokaja ya da diskografiye pozitif cevap alınan katılımcılara RF ile denervasyon uygulandı ya da plasebo veya bir kıyaslama tedavisi yapıldı.

Anahtar sonuçlar

RF denervasyonun kronik bel ağrılı hastalarda ağrı giderme sağladığını gösteren yüksek kalitede kanıt bulunmuyor. Benzer şekilde bu tedavinin işlevi iyileştirdiğini gösteren ikna edici kanıt da yok.

Orta kalitede kanıtlar RF denervasyonun kısa vadede faset eklem ağrılarını plaseboya kıyasla daha iyi giderdiğini ve işlevi iyileştirdiğini gösteriyor.

Çok düşük ve düşük kalitede kanıtlar RF denervasyonun faset eklem ağrısını steroid enjeksiyonu kadar iyileştirebileceğini gösteriyor.

Disk ağrılı hastalarda, ağrıyı azaltma ve işlevi iyileştirme üzerine uzun vadede ancak küçük etkiler olduğu gösterildi. SI eklemi ağrılı hastalarda RF denervasyonun plaseboya kıyasla kısa vadede etkisi olmadı ancak tedaviden sonraki 1 - 6 ayda küçük bir etkisi oldu.

Başka kaynaklardan sebep aldığından şüphe edilen bel ağrısında sonuçlar kesin değildi. RF denervasyon çeşitli komplikasyonlara neden olabilen invazif bir prosedür.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmaların kalite ve boyutları; komplikasyonların sıklığını göstermek için yetersizdi. Mevcut kanıtların düşük kalitesine bakılırsa RF denervasyonun güvenli ve etkili olup olmadığını belirlemek için büyük boyutlu ve yüksek kalitede araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Maas ET, Ostelo RWJG, Niemisto L, Jousimaa J, Hurri H, Malmivaara A, van Tulder MW. Radiofrequency denervation for chronic low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD008572. DOI: 10.1002/14651858.CD008572.pub2

Orijinal özet için: Bel Ağrısı Ve Radyofrekans

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv