Rektum Kanserinin Ameliyat Öncesi Tedavisinde Tek İlaçla Veya Kombine Kemoterapi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Rektum kanseri kalın barsağın tüm kanserlerinin 2/3 ünü oluşturur ve tüm dünyada önemli bir ölüm nedenidir. Radyoterapi ve ameliyat sonuçları iyileştirdi ancak hala kanserin uzak metastaz yaptığı yüksek oranda hasta var. Ameliyat öncesi dönemde küçük tümörleri tahrip etmeye ve radyoterapinin etkisini güçlendirmeye yardım için kemoterapi verilir. Kemoterapinin rektum dışı organlara da faydası olur bu nedenle ameliyat öncesi dönemde çok istenir.

Çalışma özellikleri

Rektum kanserinde ameliyat öncesinde radyoterapiyle kombine edilerek verilen iki tip kemoterapi rejiminin faydasını araştıran randomize kontrollü çalışmalar için bilimsel veri tabanlarını taradık. Tek ilaçla (örneğin floropirimidin) tedaviyi iki ilaçlı (florpirimidin ve oksiplatin) tedaviyle kıyaslayan araştırmaları derledik. Araştırmamız 2015 Ocağında yapıldı.

Anahtar sonuçlar

Toplam 3875 katılımcıyla yapılan 4 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Sadece 1 araştırmada genel sürvi ve hastalıksız sürvi raporlandı. Bu araştırmada iki rejim arasında fark olmadığı bulundu.

Dört araştırmada da patolojik cevap raporlandı ve iki ilaçlı rejimle patolojik cevabın daha iyi olduğu bulundu. Ancak iki ilaçlı rejimle daha fazla yan etki bulundu (erken toksisite). Bu yan etkiler çoğu hastada idare edilebildi ancak muhtemelen bu nedenle tek ilaç grubunda, ikili gruptan daha fazla hasta tedaviyi sürdürdü. Gruplar arasında ameliyat sonrası 60 gün içinde ölüm ya da ameliyattan sonraki hastalık sayısı farklı bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Ameliyat öncesi kombine kemoterapi alan operabl rektal kanserli hastalarda genel sürvide ve hastalıksız sürvide iyileşme olmadığına dair kanıtlar var ancak kalitesi çok düşük ve bu yüzden güvenilir olmayabilir. Oksiplatinli iki ilaçlı kombinasyon tedavisinin lokal tümör kontrolünü iyileştirdiğini gösteren daha iyi kanıtlar var ancak bu rejim, tedaviyi hastalar için kabul edilemez hale getirebilecek daha çok yan etkiye neden oldu.

Sürviyle ilgili kanıt yokluğu göz önüne alındığında sağlam sonuçlar çıkaramadık ve bu rejimlerin klinik uygulamada kullanımı hakkında tavsiye yapamıyoruz. Bu sonuçları çıkarabilmek için sürviye etki hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Resende HM, Jacob L, Quinellato L, Matos D, da Silva EMK. Combination chemotherapy versus single-agent chemotherapy during preoperative chemoradiation for resectable rectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD008531. DOI: 10.1002/14651858.CD008531.pub2

Orijinal özet için: Rektal Kanserde Kemoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv