Erken Doğumu Önlemede Risk Skorlama Sistemleri

Cochrane derleme özeti

Erken doğum riskleri ortalamadan fazla olan gebe kadınların belirlenmesi, gebe için erken doğumu önlemek amacıyla daha üst düzeyde antenatal bakım sağlama şansı verir. Erken doğum (37 hafta bitiminden önce) tüm dünyada büyük bir halk sağlığı problemidir ve yüksek gelirli ülkelerdeki doğumların %6 – 10’unda görülür. 20 – 36 haftalar arasında erken doğumla biten gebelik oranı son yıllarda düşmedi. Doğum öncesinde üçüncü basamağa sevk ve antenatal steroid şeklinde ve sonrasında yoğun bakım ve sürfaktan tedavisi gibi müdahaleler perinatal sonuçları fark edilir derecede iyileştirdi.

Erken doğumla ilişkili risk faktörleri için birkaç skorlama sistemi kullanılır. Sistematik ve objektif ölçütler arasında; anne yaşı, evlilik durumu, sosyoekonomik faktörler, sigara içme, düşük tehdidi, önceki düşük doğum tartılı bebek, önceki ölü doğum, anne boy ve kilosu bulunur. Bunların erken doğum riski yüksek olan anneleri belirleyebilme ve erken doğumları önleyebilme yetisi randomize kontrollü araştırmalarla değerlendirilmedi.

Bu derleme için yaptığımız literatür taramasında erken doğumları önlemede risk skorlama sistemi kullanımını inceleyen araştırma bulunamadı.

Risk skorlama sistemlerini yürürlüğe koyma kararıyla ilgili bir dizi etik sorun bulunuyor. Örneğin uygun sonuçlarına dair kanıt olmasa da potansiyel morbiditesi olan bir müdahale kullanılabilir ya da daha sık kullanılabilir ya da kadınlar istenen ölçütlerle ilgili bazı hassas bilgileri açıklamamayı seçebilir.

Erken doğumları önlemede risk skorlama sistemlerinin kullanımını, kadınların iyilik haline etkisi dâhil olmak üzere değerlendirecek prospektif araştırma ihtiyacı var. Eğer bunlar ümit verirse ardından yeterli güçte ve iyi tasarımlı bir randomize kontrollü araştırma yapılması gerekir.

Kaynak

Davey M, Watson L, Rayner J, Rowlands S. Risk-scoring systems for predicting preterm birth with the aim of reducing associated adverse outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD004902. DOI: 10.1002/14651858.CD004902.pub5

Orijinal özet için: Erken Doğum Risk Skoru

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv