Bakteriyel Meninjitli Yenidoğanların Tedavisinde Kortikosteroid Kullanımı


Henry Koplik. The diseases of infancy and childhood, 1910

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bakteriyel meninjitli yeni doğanlarda yardımcı olarak kortikosteroid kullanımı ölüm riski ve nöro-gelişimsel sekel ihtimalini azaltır mı?

Arka plan

Neonatal meninjit her yerde, özellikle de gelişen ülkelerde çocuklar arasında sık rastlanan bir ölüm ve uzun süreli malüliyet nedenidir. Bu derlemede neonatal meninjit tedavisinde yardımcı kortikosteroidlerin faydaları ve güvenliği araştırıldı.

Çalışma özellikleri

Derlemeye uygun iki araştırma belirledik.

Sonuçlar

Meninjite yakalanan bebeklere steroid vermenin hastalıktan ölen veya sağır olan çocuk sayısını azaltabileceğini bulduk. Ancak bu faydanın çoğu bir araştırmada gözlendi. Şu an itibarıyla steroidler gelişim gecikmesini önlemede faydalı görünmüyor. Bulduğumuz kanıtlar kısıtlı ve düşük kaliteli olduğu ve daha büyük çaplı ve iyi dizayn edilmiş çalışmaların sonuçları yayınlandığında değişebilir nitelikte olduğundan halen geniş kapsamlı kararlar oluşturamıyoruz.

Kaynak

Ogunlesi TA, Odigwe CC, Oladapo OT. Adjuvant corticosteroids for reducing death in neonatal bacterial meningitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD010435. DOI: 10.1002/14651858.CD010435.pub2

Orijinal özet için: Meninjitte Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv