Aktif Ülseratif Kolitli Hastaların Tedavisinde Oral Budesonid

Cochrane derleme özeti

Ülseratif kolit

Ülseratif kolit kalın barsağı tutan, kronik iltihabi barsak hastalığıdır. Hastalar, aktif dönemde kanama, ishal ve karın ağrısı gibi belirtiler gösterir; belirtiler kaybolduğunda hastalık “remisyonda” olarak nitelenir. Bu hastalıkta olağan kullanılan bir başlangıç tedavisi oral steroiddir. Steroidler emilerek kana karıştığından istenmeyen önemli yan etkilere neden olur. Bunlar arasında kilo alımı, diyabet, büyüme gecikmesi, akne, mod bozuklukları ve yüksek tansiyon ve başkaları bulunur.

Budesonid

Budesonid karaciğerde çok hızlı metabolize olduğundan yan etkileri az olan bir steroiddir. Halen üç formülü bulunuyor. İki standart kapsülü ilacı, ince barsak dışında sağ kolona salgılar. Daha yeni olan Budesonide-MMX® kapsülü ilacı tüm kolona salgılayan tasarımdadır.

Araştırma

Gerek standart gerekse yeni formülasyonların aktif ülseratif kolitli hastalarda remisyon sağlayıp sağlamadığını ve bir zarara-yan etkiye neden olup olmadığını araştırdık. Bu maksatla tıbbi literatürü 28 Nisan 2015 tarihine kadar taradık.

Bulgular

Toplam 1808 katılımcıyla yapılmış 6 araştırma bulduk. 1 araştırmada (343 katılımcı) standart budesonid mesalaminle, bir diğerinde (72 katılımcı) standart budesonid konvansiyonel kortikosteroidlerle kıyaslandı. 4 araştırmada (1393 katılımcı) budesonide-MMX® plasebo, standart budesonid (Entokort) veya mesalaminle kıyaslandı. 4 çalışmanın yüksek, 2’sinin düşük kalitede olduğu yargısına varıldı.

Toplam 900 katılımcıyla yapılan 3 araştırmadan sağlanan kanıtlar, 9 mg/gün dozundaki yeni formülasyon budesonide-MMX®’in remisyon indüklemede, mesalamin kullanımından bağımsız olarak plasebodan üstün olduğunu gösteriyor. 9 mg/gün dozunda budesonide-MMX®’in, yaygın hastalığı olanların tersine, özellikle sol kolon hastalarında etkili olduğunu gösteren kanıtlar var.

Standart budesonidi plaseboyla kıyaslayan 32 katılımcılı bir küçük araştırmada remisyon oranlarında fark olmadığı bulundu.

Standart budesonidi mesalaminle kıyaslayan 343 katılımcılı bir başka çalışmadan sağlanan kanıtlar, standart budesonidin remisyon indüklemede mesalaminden anlamlı derecede daha az etkili olduğunu gösteriyor. Ancak 247 katılımcılı bir başka çalışmada budesonide-MMX® ve mesalaminle tedavi edilen hastalar arasında remisyon oranlarında fark olmadığı bulundu.

212 katılımcılı bir araştırmada, günde 9 mg/kg budesonide-MMX® ile aynı dozda standart budesonid arasında, remisyon oranlarında fark olmadığı bulundu.

72 katılımcılı bir küçük çalışmada standart budesonid ve prednizolonla tedavi edilen hastalar arasında, endoskopik remisyon oranlarında fark olmadığı bulundu, ancak budesonid kullanan hastalarda sürrenal baskılanması ihtimali daha azdı.

Çalışmalarda olağan bildirilen yan etkiler arasında ülseratif kolitte kötüleşme, baş ağrısı, ateş, uykusuzluk, sırt ağrısı, bulantı, karın ağrısı, ishal, gaz ve nazofarinjit bulunuyor.

Budesonidin konvansiyonel ilaçlara, budesonide-MMX®’in standart budesonide ve budesonidin mesalamine karşı nispi etkinliğiyle ilgili sonuçlar çıkarabilmek için daha fazla katılımcısı olan daha çok araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Sherlock ME, MacDonald JK, Griffiths A, Steinhart A, Seow CH. Oral budesonide for induction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD007698. DOI: 10.1002/14651858.CD007698.pub3

Orijinal özet için: Ülseratif Kolitte Budesonid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv