Erişkinde Hiperkaleminin Akut Tedavisinde İlaçla Müdahale

Cochrane derleme özeti

Hiperkalemi, ciddi kalp problemleri ve ölüme neden olabilen ciddi bir tıbbi problemdir. Tedavisinde kullanılabilecek birkaç yol var ancak her birinin risk ve faydaları iyi anlaşılmış değil. Bu derleme, hiperkalemi tedavilerinin etkili ve güvenli olup olmadığını belirlemek için yapıldı.

Yüksek potasyum düzeylerini iyileştirmede kullanılan tedavilerin etkili ve güvenli olup olmadığını inceleyen araştırmalar için, tıbbi literatürü 18 Ağustos 2015 tarihine kadar taradık. Toplam 241 katılımcıdan veri sağlayan 7 randomize kontrollü araştırma bulduk. Çoğu araştırmaya, böbrek problemleri olan, tıbbi yönden stabil erkek ve kadın katılımcılar alındı. Hiperkaleminin, ölüm gibi ciddi komplikasyonlarını araştıran bir çalışma bulamadık.

Derleme sonucunda salbutamol ve insülin-dekstrozun, kan potasyum düzeyini düşürmede etkili olduğunu bulduk. Salbutamolun İV ya da inhalasyon şeklinde verilmesinin etkili olduğu bulundu. Bu tedavilerin, sodyum bikarbonat ve aminofilin gibi başka tedavilerden daha etkili olduğu görüldü. Araştırmalardan hiçbirinde ilaçlara karşı bir ciddi ters reaksiyon bulunmadı.

Araştırmalar küçük çaplı olup, yürütüm metotları iyi tarif edilmediğinden kanıtların kalitesine düşük değer biçtik. Araştırmalardan hiçbirinde hiperkaleminin neden olduğu ciddi sorunlara bakılmadı, bu da kanıtların kuvvetini sınırladı.

Kaynak

Batterink J, Cessford TA, Taylor RAI. Pharmacological interventions for the acute management of hyperkalaemia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD010344. DOI: 10.1002/14651858.CD010344.pub2

Orijinal özet için: Potasyum Yüksekliği Tedavisinde İnsülin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv