Diyabetik Ayak Ülserlerinde Ozon Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Diyabet yüksek kan şekeriyle giden, sık rastlanan bir hastalık. Uzun süre diyabeti olan hastalarda ayaklarda ülser sık görülür. Diyabet kliniklerine yatışların %35 kadarı ve travmatik olmayan tüm ayak ve bacak kesilmelerinin %80 kadarı bunlara bağlıdır.

Ozon tedavisi

Ozon diyabetik ayak ülserli hastalarda tedavi olarak kullanılabilen bir gazdır; ozonlu yağlarla verilmesi, oksijenle karışık olarak doğrudan yaraya uygulanması ya da rektum içine verilmesi mümkündür.

Derlemenin amacı

Bu derleme DM hastalarında ayak ülserlerini tedavi etmek için tek başına ya da bir bakım paketinin parçası olarak verildiğinde ozon tedavisinin etkili olup olmadığını anlamayı amaçlıyor.

Bulgular

Tıbbi literatür 3 Mart 2015 tarihine kadar araştırıldı diyabetik ayak ülserlerinde ozon tedavisini araştıran ve 212 katılımcıyla yürütülen 3 klinik araştırma belirlendi. Mevcut kanıtlar düşük kalitede.

101 katılımcılı bir araştırmada ozon tedavisi antibiyotiklerle kıyaslandı ve hastalar 20 gün izlendi. Bu çalışmanın sonuçları, ozon tedavisi alanlarda ülserdeki küçülmenin daha fazla ve hastanede kalış süresinin daha kısa olduğunu gösterdi ancak iyileşen ayak ülserlerinin sayısı anlamında belirgin bir fark görülmedi. Her iki tedaviyle de ters etki görülmedi.

Diğer iki araştırmada (111 katılımcı) ozon tedavisi + olağan bakım sadece olağan bakıma karşı kıyaslandı. Bu iki çalışmanın da sonuçları; ülser küçülmesi, iyileşen ülser sayısı, ters olaylar ve amputasyon oranlarında iki grup arasında belirgin fark olmadığını gösterdi.

Her iki çalışmada da yaşam kalitesi raporlanmadı.

Karar

Mevcut sınırlı ve düşük kalitede bilgiye dayanarak diyabetik hastalarda ayak ülserlerinin tedavisinde ozon tedavisinin etkinliğine dair bir karar çıkaramadık.

Kaynak

Liu J, Zhang P, Tian J, Li L, Li J, Tian J, Yang K. Ozone therapy for treating foot ulcers in people with diabetes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD008474. DOI: 10.1002/14651858.CD008474.pub2

Orijinal özet için: Şeker Ayak Yara Ozon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv