Konjenital Toksoplazmoz İçin Prenatal Eğitim

Cochrane derleme özeti

Toksoplazmoz enfeksiyonuna Toxoplasma gondii adlı bir parazit neden olur. Çiğ ya da yeterince pişmemiş etle uğraşmak ya da yemek, bahçe işleri sonrasında elleri iyice yıkamamak, bulaşık toprak ya da suyla temas, kedi dışkısıyla temas bu enfeksiyona neden olabilir. Enfeksiyon genellikle belirtisizdir ve kendi kendini sınırlar. Primer korunma önlemi halk eğitimi, suların filtrelenmesi, tarım hijyenini iyileştirmek ve hayvan enfeksiyonlarını önlemektir.

Eğer gebe kadınlar parazite önceden maruz kalmamışsa ve gebelikte antikor gelişmişse enfeksiyon anneden bebeğe geçebilir (konjenital toksoplazmoz). Bu nadir görülür ancak enfekte bebekte malformasyon, zeka geriliği, sağırlık ve körlük, intrauterin ölüm ya da ölü doğum gibi ciddi potansiyel sonuçları vardır. Üçüncü trimestrde enfeksiyon ihtimali daha yüksektir ancak fetusta büyük klinik belirtiler gelişme ihtimali erken gebelikte daha fazladır. Gebe kadınlar genellikle konjenital toksoplazmozun risk faktörlerini bilmez. Annelere prenatal eğitim vermek kadının toksoplazmozdan kaçınmak için basit davranış önlemlerini kazanmasını sağlayabilir.

Bu derlemeye toplam 5455 kadınla yapılan 2 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Her çalışmada etkinlik farklı yollarla ölçüldüğünden veriler kombine edilemedi.

Kanada da 432 kadınla yapılan bir araştırmada prenatal eğitim sınıfındaki kadınlara toksoplazmozdan korunma hakkında sunum yapıldı, kontrol grubuna sadece prenatal eğitim verildi. İzlemlerde araştırmadan eksilen kadın sayısı yüksek olup müdahale sonrası anketi 3. trimestrdeki 285 kadın doldurdu. Müdahale grubundaki kadınların sadece %5’i prenatal sınıflarda toksoplazmoz hakkında aldıkları eğitimi hatırladı. Ancak yazarlar prenatal eğitimin pet hijyeni, kişisel hijyen ve gıda hijyeni artıracak şekilde gebe kadının davranışlarını etkili bir şekilde değiştirdiği kararına vardı.

Diğer çalışma Fransa’da toksoplazmoz enfeksiyonu belirtisi olmayan (seronegatif) toplam 5023 kadınla yapıldı. Kadınlara toksoplazmozdan korunma hakkında broşür ve işitsel malzeme verildi ya da olağan prenatal sınıfa alındılar. İzlemde eksilme yüksek oldu, pre-test ve post-test davranış anketlerini 2790 katılımcı tamamladı (izlemde %44.5 eksilme) buna karşın 3949 kadın kanda antikor testi yaptırdı (izlemde %22.4 eksilme). Müdahaleden sonra kadınların davranışı değişmedi. Benzer şekilde serokonversiyon oranları da gruplar arasında fark göstermedi (müdahalede 2591 kadından 13’ünde, kontrolde 1358 kadından 4’ünde serokonversiyon oldu.

Her iki çalışma da GRADE yaklaşımıyla değerlendirildi ve metodolojik kalitelerinin düşük olduğu yargısına varıldı. Bu sonuçlara olan güvenimizi sınırlıyor. Bu nedenle konjenital toksoplazmozdan korunma için verilen prenatal eğitimi destekleyen kanıtlar sınırlı.

Kaynak

Di Mario S, Basevi V, Gagliotti C, Spettoli D, Gori G, D'Amico R, Magrini N. Prenatal education for congenital toxoplasmosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD006171. DOI: 10.1002/14651858.CD006171.pub4

Orijinal özet için: Kojnenital Toksoplazmoz Eğitimi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv