Alzheimer Hastalığı Ve Diğer Demansların Tanısında Montreal Bilişsel Değerlendirmesi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Demans ve alt tiplerinin tanısında Montreal Bilişsel Değerlendirmesinin (MoCA) doğruluğu hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

Demans yaşlılar arasında olağan görülür. Birleşik Krallıkta 65 yaş üstündeki insanların en azından %7’sini etkiliyor ve sayılar dünya çapında artıyor. Bu derlemede iyice yerleşik bir bilişsel test olan MoCA’nı bir altın standart tanısal testle kıyaslandığında demansı doğru olarak tanıyıp tanımadığını anlamayı hedefledik. MoCA’da mental işlevin farklı yüzlerini test eden bir seri soru kullanılır.

Çalışma özellikleri

Derlenen kanıtlar 2012 Ağustosuna kadar günceldir. Derleme kriterlerimize uyan 7 araştırma bulduk. Üçü hafıza kliniklerinde (demans şüpheli hastaların sevk edildiği uzmanlaşmış klinikler), ikisi genel hastane kliniklerinde biri de toplum içinde yürütüldü. Tüm çalışmalara en düşük çalışmada ortalama yaş 61 olmak üzere yaşlı hastalar alındı. 7 çalışmada toplam 9442 katılımcı bulunuyor.

İki toplum çalışmasında demanslıların oranı %5 – 10, 5 klinik çalışmada %22-54’tü. Çalışmaların yürütüm yollarında büyük değişkenlik vardı; bu nedenle istatistiksel özet anlamlı olmayacağı için sonuçları öyküsel özet olarak sunmayı seçtik.

Anahtar sonuçlar

Kabul edilmiş 26 altında bir eşik değer kullanıldığında demansı belirlemede MoCA’yı iyi bulduk. Bu eşik değeri kullanan çalışmalarda testin tüm kurumlarda demanslı hastaları %94 üzerinde doğrulukla tanıdığı bulundu. Diğer yandan test yüksek oranda yalancı pozitif sonuç da verdi. Yani demansı olmayan insanlar 26’nın altındaki eşik değerde pozitif sonuç verdi. Derlediğimiz çalışmalarda demansı olmayan insanların %40’ına MoCA testiyle hatalı demans testi konmuş oldu.

Kararlar

Çalışmaların genel kalitesi, farklı sağlı kurumlarında demans belirlemek için MoCA kullanımı hakkında sağlam kararlar oluşturmak için yeterince iyi değil. Özellikle hiç bir çalışmada MoCA’nın birinci basamakta demans tanısı için ne kadar faydalı olduğu araştırılmadı. Demansta tanısal doğruluk için MoCA eşiğinin 26’nın altında tutulmasının daha faydalı olması muhtemel ancak bu, daha geniş bir konfirmasyon gerektiriyor.

Kaynak

Davis DHJ, Creavin ST, Yip JLY, Noel-Storr AH, Brayne C, Cullum S. Montreal Cognitive Assessment for the diagnosis of Alzheimer’s disease and other dementias. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD010775. DOI: 10.1002/14651858.CD010775.pub2

Orijinal özet için: Bunama Montreal MOCA

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar