Serebral Palsili Çocuklarda Uyku Pozisyonu Sistemleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kalça migrasyonu (göç) serebral palsili (CP) çocukların önemli bir kısmını etkiler ve çoğu zaman ağrılıdır. Bazı CP’li çocuklarda, özellikle yürüyemeyenlerde, kalça migrasyonunu azaltan ya da önleyen pozisyonlarda uyumalarını sağlamaya yardımcı cihazlar kullanımı tavsiye edilir. Bu cihazlara “uyku pozisyonu sistemleri” adı verilir ve çocukları otururken ya da ayaktayken desteklemek için tasarlanmış donanım gibi reçete edilebilir. Bunlar hep birlikte, 24 saat postür idare programları olarak anılır.

Aileler ve sağlıkçıların uyku pozisyonu sistemlerinin kullanımı hakkında karar verebilmeleri için, önce bu cihazların işe yarayıp yaramadığı hakkında bilgili olması gerekir.

Derleme sorusu

Bu derleme, CP’li çocuklarda uyku pozisyon sistemlerinin etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü araştırmalardan sağlam kanıtlar aramak için yapıldı.

Çalışma özellikleri

2014 Aralığına kadar yayınlanmış literatür içinde kapsamlı bir araştırma yaptık.

Anahtar sonuçlar

Kalça migrasyonunu önlemek ya da azaltmak için uyku pozisyon sistemlerinin etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü araştırma bulunamadı.

2 küçük randomize kontrollü araştırmada çocukların bu cihazlarla ya da olmadan uyurken, uyku kaliteleri kıyaslandı. Bunlardan birinde ağrı da kıyaslandı. Bu araştırmalarda çapraz kontrol yapıldı. Çalışmalarda aynı çocuklar randomize sırayla sistemleri kullanarak birkaç gece uyudular, sonra da kullanmadan uyudular.

Araştırmalara yaşları 5 – 16 arasında 21 CP’li çocuk alındı. Araştırmalardan biri bir uyku laboratuarında diğeri çocukların evlerinde yapıldı.

İki çalışma da cihazları kullanırken ya da kullanmazken uyku kalitesi ve ağrıda fark olmadığını bildirdi. Bu sonuçların, katılımcı çocukların sayısının az olması ve zaten donanımın alışkın kullanıcıları olmaları nedeniyle dikkatle yorumu gerekir. Araştırmaların tasarım ve raporlama yollarında da zaaflar vardı.

Kanıt kalitesi

CP’li çocuklarda uyku pozisyonu sistemlerinin etkinliğine dair güncel kanıtların kalitesi çok düşük. Aile ve sağlıkçıların bu müdahaleyi kullanma hakkında aydınlatılmış kararlar verebilmeleri için daha sağlam araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Blake SF, Logan S, Humphreys G, Matthews J, Rogers M, Thompson-Coon J, Wyatt K, Morris C. Sleep positioning systems for children with cerebral palsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD009257. DOI: 10.1002/14651858.CD009257.pub2

Orijinal özet için: Serebral Palside Kalça Sorunları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar