Diyabetik Maküla Ödeminde Uzun Süreli Aylık Anti-Vasküler Endoteliyal Büyüme Faktörü Tedavisinin Sis


Foto: Sangita Sagar. Community Eye Health.

JAMA’dan derleme özeti

Önem

Anti-vasküler endoteliyal büyüme faktörü (VEGF) tedavisi pek çok retinal rahatsızlığın tedavisinde olağan olarak kullanılır ve güvenli görünüyor ancak sistemik güvenlikle ilgili tartışma sürüyor.

Amaç

Diyabetik maküler ödemi (DMÖ) olan yüksek riskli hastalarda intravitröz anti-VEGF enjeksiyonlarının sistemik güvenliğini değerlendirmek ve bu hastalar içinde iki yıl boyunca aylık anti-VEGF’ye en yüksek düzeyde maruz kalan alt grubunu ayrıca araştırmak amaçlandı.

Veri kaynakları

MEDLINE, CENTRAL, clincaltrials.gov ve 1 Ocak 1947 ile 19 Mayıs 2015 yılları arasındaki oftalmoloji kongre özetleri araştırıldı.

Çalışma seçimi

DMÖ için 2 yıl boyunca aylık anti-VEGF enjeksiyonlarını değerlendiren ve sonuç ölçütü olarak serebrovasküler olaylar, miyokart enfarktüsü, arterio-trombotik olaylar ve mortaliteyi raporlayan randomize klinik araştırmalar seçildi.

Bilgi çıkarma ve sentez

İki araştırmacı meta analiz için her çalışmadaki bilgileri bağımsız olarak topladı. Veriler 6 Kasım 2014’ten 28 Haziran 2015’e kadar sabit etki modeli ile bir araya getirildi ve analiz edildi. %95 GA’ları ile Peto göreceli olasılık oranları hesaplandı.

Ana sonuçlar ve ölçümler

Birincil sonuç ölçütleri en yüksek doz kolundaki SVO’lar ve tüm nedenlerden ölümlerdi.

İkincil sonuç ölçütleri miyokart enfarktüsleri, arterio-trombotik olaylar ve damarlarla ilişkili ölümlerdi.

Sonuçlar

Gözde geçirilen 1126 makaleden 592’si tekrarlanmış çalışmalar olduğundan, 524’ü ise 2 yıl için aylık tedavi verileri olmadığından elendi ve meta analiz için araştırma kriterlerine uyan 4 çalışma kaldı: Toplam 1328 hastayı temsil eden, aylık aflibersept kullanılan 2 çalışma ve aylık ranibizumab kullanılan 2 çalışma.

Birincil değerlendirmede (1078 hasta) aylık aflibersept ve 0.5 mg ranibizumab kolları kombine edildi ve sahte enjeksiyon ve lazer tedavilerine kıyasla artmış ölüm riski gösterdi (göreceli olasılık oranı 2.98; %95 GA 1.44 ile 6.14 arası; p=.003).

Aylık aflibersept ve 0.5 mg ranibizumab dahil olarak yapılan analiz serebrovasküler olay için risk artışı (göreceli olasılık oranı 2.33; 95% GA 1.04-5.22; P=.04) ve vasküler ölümler için risk artışı (göreceli olasılık oranı 2.51; 95% GA 1.08-5.82; P=.03) gösterdi. Tüm doz kombinasyonlarında miyokart enfarktüsü ve arterio-trombotik olaylar için kesin bir risk artışı belirlenmedi.

Kararlar ve ilişkinlik

DMÖ’lü hastalarda anti-VEGF ajanlarla ilgili bu meta analizde, en yüksek düzeyde maruziyet grubunun değerlendirilmesi (2 yıl boyunca aylık tedavi alan yüksek riskli DMÖ hastaları) ölüm için ve potansiyel olarak serebrovasküler olaylar için muhtemel bir risk artışı gösterdi. Vasküler hastalıklar için yüksek riski olan hastaları tedavi ederken anti-VEGF’lere toplam maruziyetin göz önüne alınması önemli olabilir.

Kaynak

Avery RL, Gordon GM. Systemic Safety of Prolonged Monthly Anti–Vascular Endothelial Growth Factor Therapy for Diabetic Macular Edema: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Ophthalmol. Published online October 29, 2015. doi:10.1001/jamaophthalmol.2015.4070.

Orijinal özet için: Anti-VEGF Tedavi Güvenliği

Son Paylaşımlar
Arşiv