Diyabetli Hastalarda Dişeti Tedavisi Hastaların Kan Şekeri Kontrolünü Kolaylaştırır mı?

Çeviri: Dr. Cem Akmanlar*

Cochrane derleme özeti

Derleme Sorusu

Diyabetli insanların kan şekeri seviyelerinin kontrolünde dişeti tedavisi, olağan bakıma/aktif tedavi yapılmamasına kıyasla ne kadar etkili?

Arka Plan

Dişeti tedavisi, dişeti hastalıklarında enfeksiyon ve enflamasyonun azaltılması için yapılır. Diyabetli hastaların kan şekeri seviyelerini belli bir değerde tutmaları çok önemlidir ve bazı araştırmalar dişeti hastalıklarının tedavisi ile glisemik kontrol arasında bir bağ olduğunu ortaya koydu. Sonuç olarak, dişeti tedavisi ile glisemik kontrol arasında bir bağ var ise bunu bilmemiz klinik kaynakları daha iyi kullanmamızı sağlamak için önemlidir.

Diyabetli hastalar için geniş bir yelpazede farklı dişeti tedavileri vardır. Bu değerlendirmede iki soru ele alındı:

1. Diyabetli hastalarda dişeti tedavisi kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır mı?

2. Bu tedavilerden biri kan şekeri kontrolünde diğerlerinden daha etkili mi?

Çalışma özellikleri

Bu derleme 2010’da yayınlanan orijinalinin güncellemesi olup buradaki kanıtlar 31 Aralık 2014 itibarı ile günceldir.

Bu derlemede 1997 ile 2014 arasında yayınlanan 35 randomize kontrollü araştırma (2565 katılımcı) var ve bu araştırmalarda insanlara uygulanan diş kök yüzeyi temizliği (DKYT) ve DKYT ile birlikte diğer tedaviler, olağan bakıma/aktif tedavi yapılmamasına karşı kıyaslandı.

Derlemeye dâhil edilen bu araştırmalarda DKYT tek başına veya başka bir tedaviyle birlikte uygulandı. Söz konusu ilave tedaviler ağız bakımı eğitimi (ABE) olarak bilinen dişleri doğru temizleme yöntemlerini ve diğer dişeti tedavilerini (örneğin, enfeksiyon kontrolü için kullanılan antimikrobiyaller) içerir.

Sonuçlar

Bu derleme kriterlerine uyabilecek 35 adet araştırma bulduk.

Bu çalışmalardan otuz dört tanesinde, aşağıdaki iki karşılaştırmadan en az birine dâhil edilebilecek sonuçlar bulundu.

1) 14 çalışmadan (1499 katılımcı) elde edilen kanıtlara göre diyabetli hastalarda DKYT, tedavi yapılmayan hastalara kıyasla kan şekeri seviyesini 4 aylık kontrollerde %0.29 (HbA1c) oranında düşürdü. 6 ay sonrasında düşüşün devam ettiği gözlemlenmedi.

2) 21 çalışmadan (920 katılımcı) elde edilen kanıtlar, tedaviler birbirleri ile karşılaştırıldığında hiçbirinin diğerine üstünlük sağlamadığını gösterdi.

Dişeti tedavisinin yan etkilerini inceleyecek veya olası zararlarını ölçecek yeterli sayıda çalışma bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Kan şekeri seviyelerinin 4 aylık bir zaman diliminde kontrolü için diş ve kök yüzeyi temizliği işlemlerinin yapılmasını destekleyen düşük kalitede kanıt var. Kan şekeri düzeylerindeki iyileşmelerin kalıcı olması için dişeti tedavilerinin düzenli olarak yaptırılması önerilir.

Kaynak

Simpson TC, Weldon JC, Worthington HV, Needleman I, Wild SH, Moles DR, Stevenson B, Furness S, Iheozor-Ejiofor Z. Treatment of periodontal disease for glycaemic control in people with diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD004714. DOI: 10.1002/14651858.CD004714.pub3

Orijinal özet için: Diyabette Periodontal Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Doktora Programı

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv