Erken Doğumu Önlemede Etanol Enjeksiyonu

Cochrane derleme özeti

37 hafta öncesindeki doğumlar erken doğum doğumdur. Bu bebekler genel olarak daha hasta olup yaşama şansı miyadında doğanlara göre saha düşüktür. Erken doğan bebeklerde malûliyet ihtimali de yüksek olup doğum ne kadar erken olursa problem yaşama ihtimali artar. Erken doğumun kısa bir süre geciktirilmesi dahi sonuçları iyileştirebildiği gibi anneye, doğmadan önce bebeğin akciğerlerinin gelişimi için steroid verilmesi için zaman kazandırır. Kısa dönem geciktirme eğer gerekirse annenin bebek için daha iyi bir bakım sağlanabilecek uzman bir merkeze sevkini de mümkün kılar.

Doğum eylemini durdurmak ya da geciktirmek için kullanılan ilaçlara tokolitikler denir. Erken doğum yaşama ihtimali olan anneye, uterus kasılmalarını durdurmak ya da gevşetmek için verilir. Bunlar arasında, anne ve bebek için güvenlik kaygıları nedeniyle günümüzde genellikle kullanılmasa da en eski kullanımı olan etil alkoldür. Bu derlemede etanolün erken doğum eylemi ve doğumu geciktirmede kullanılan başka tip tokolitiklerden daha etkili olup olmadığını görmek için yayınları inceledik.

31 Mayıs 2015 tarihine kadar yayınlanan çalışmaları taradık ve toplam 1586 kadında etanolü plaseboya ya da başka tokolitiklerle (bu durumda tüm betamimetikler) kıyaslayan 12 araştırma bulduk. Derlenen çalışmaların çoğunun kalitesi düşük olarak değerlendirildi.

Plaseboyla kıyaslama yapan 2 çalışmada (77 kadın) sonuç ölçütlerinden herhangi birinde etanolün daha iyi olmadığını bulduk: Araştırmaya girişten <48 saat sonra doğum ve neonatal mortalite (1 araştırma 25 kadın). Annede ciddi ters etkiler ve perinatal mortalite raporlanmadı. Diğer sonuç ölçütlerinde gruplar arasında fark bulunmadı: <37 hafta veya <34 haftada erken doğum, ciddi bebek sonuçları, fetal alkol sendomu / fetal alkol spektrum bozukluğu ya da gestasyonel yaşa göre küçük bebek.

Etanolü başka tokolitiklerle de kıyasladık (9 araştırma, 1439 kadın, tümünde de betamimetik ilaçlar) etanolün doğumu 34. gestasyon haftasına kadar ertelemede diğer betamimetiklerden daha kötü olduğu ve daha yüksek oranda düşük doğum tartılı bebek, doğumda solunum problemi olan bebek doğumuna ve neonatal ölüme yol açtığı bulundu. Analizlerimiz daha iyi kalitede çalışmalarla sınırlandığında neonatal ölümlerde fark bulunmadı.

Ancak betamimetiklere kıyasla etanolle birlikte ilacı kesmek ya da durdurmak gerektiren yan etkilerde azalma eğilimi vardı ki bu da üç küçük çalışmanın sonuçlarına dayanıyor. Diğer ikincil sonuç ölçütleri olan <37 haftadan önce erken doğum, doğumun geciktiği gün sayısı ya da toplam maternal yan etkilerde fark bulunmadı.

Genel olarak, erken doğum eylemi ve doğumu geciktirmede etanolün plasebodan daha iyi olduğuna dair kanıt bulamadık. Etanolün betamimetiklerden daha iyi tolere edilebildiğini gösteren bazı kanıtlar olsa da erken eylem ve doğumu geciktirmede onlar kadar etkili olmadığını bulduk. Çalışmaların hiçbiri uzun süreli olmadığından hiçbirinde bebeklere etanol vermenin zekâ geriliği yapabilen fetal alkol sendromu gelişimine etkisi raporlanmadı.

Erken doğumu önlemede etanol kullanımını değerlendiren yeni çalışmalar yapılması gerekmiyor. Ancak mevcut çalışmalardaki annelerden doğan bebeklerde yapılacak uzun süreli izlem çalışmaları nörogelişim durumundaki uzun vadeli riskleri değerlendirmede fayda sağlayabilir

Kaynak

Haas DM, Morgan AM, Deans SJ, Schubert FP. Ethanol for preventing preterm birth in threatened preterm labor. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD011445. DOI: 10.1002/14651858.CD011445.pub2

Orijinal özet için: Erken Doğumda Etanol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar