Enfeksiyöz Mononükleozda Kısa Vadeli Belirti Kontrolü İçin Steroidler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Enfeksiyöz mononükleoz hastalarında kısa vadeli belirtilerin kontrolünde steroidlerin plasebo ya da başka ilaçlara kıyasla etkisi hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

Enfeksiyöz mononükleoza virüs neden olur. Salyayla, öpüşme, öksürme ve hapşırmayla bulaşır. Belirtilerin şiddet ve devam süresi değişkendir. Genç erişkinlerin çoğunlukla şiddetli belirtilerden yakınmasına karşın bazı hastalarda belirtiler hafif olabilir ya da olmayabilir. Sık görülen belirtiler ateş, boğaz yangısı lenf bezlerinde şişme ve yorgunluk hissidir. Bu belirtiler genellikle 2 – 3 hafta sürer, ancak aylar boyu da sürebilir. Olağan tedavisi belirtilerin giderilmesi ve istirahattir. Hekimler çoğu zaman boğaz yangısı ve bademcik büyümesi belirtilerini geriletmek için bir steroid, prednizon kullanır. Ancak faydasının muhtemelen az olması ve yan etki ihtimali nedeniyle kullanımı hakkında anlaşma bulunmuyor.

Çalışma özellikleri

Kanıtlarımız 2015 Ağustosuna kadar güncel. Derlememizin bu güncellemesi için yapılan araştırmada yeni çalışma bulamadık. Öneki versiyona toplam 362 katılımcıyla yapılan 7 araştırma dâhil edildi. Araştırmaların 4’ünde steroid plaseboya, birinde aspirine karşı kıyaslandı. İkisinde de, bir antiviralle birlikte steroidlerin etkisi araştırıldı.

Tedaviler tek dozla 12 aylık kür arasında değişkendi. Kullanılan dozlar da farklıydı. İzlemler günler ve haftalardan 12 aya kadar sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Steroid tedavisi kısa vadede (12 saat) boğaz yangısını giderdi. Araştırmacılar steroidler antiviralle kombine kullanıldığında 2 – 4 günde bir fayda gördüler, ancak bu bulgular sadece bir ya da iki araştırmada değerlendirildiğinden kısıtlı. Tek başına ya da antiviral ilaçla kombine kullanılan steroidlerin diğer belirtilere etkisi hakkındaki bulgular daha belirsizdi. Steroid kullanımının ters etkileri hakkında şüpheliyiz. İki araştırma hariç tutulduğunda çalışmaların çoğunda, görülecek yan etkileri değerlendirmek için önceden planlama yapılmadı. Hiç bir çalışmada uzun vadeli ters etkiler (yıllar) araştırılmadı.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmaların kanıt kalitesi genel olarak düşüktü. Enfeksiyöz mononükleozda steroid kullanımının kesin etkisini bilemiyoruz.

Kaynak

Rezk E, Nofal YH, Hamzeh A, Aboujaib MF, AlKheder MA, Al Hammad MF. Steroids for symptom control in infectious mononucleosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD004402. DOI: 10.1002/14651858.CD004402.pub3

Orijinal özet için: Enfeksiyöz Mononükleozda Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv