Postop Bulantı Ve Kusmayı Önlemek İçin El Bileği PC6 Noktasına Akupunktur

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Ameliyat olan hastalarda sonrasında görülen bulantı ve kusmayı azaltmada el bileği PC6 noktasına yapılan akupunkturun sahte tedaviye veya bulantı-kusma ilaçlarına kıyasla etkili olduğunu destekleyen kanıtları derledik. Bu derleme 2009 yılında yayınlanan eskinin güncellemesi olup 2014 Ekimine kadar günceldir.

Arka plan

Bulantı ve kusma anestezi ve ameliyat sonrasında en olağan rastlanan (%80’e kadar) iki komplikasyondur. Anti-emetikler sadece kısmen etkilidir ve sakinleşme ve baş ağrısı gibi yen etkilere neden olabilir. Alternatif bir yöntem olarak PC6 akupunktur noktasının uyarılmasının postoperatif bulantı ve kusmayı (POBK) az yan etki göstererek azaltabileceği bildirildi.

Çalışma özellikleri

Konuya ilişkin olarak 2986 ile 2015 yılları arasında elektif ameliyat yapılan toplam 7667 katılımcı yürütülmüş 59 araştırma bulduk. Araştırmaların 7’si toplam 727 çocukla yapıldı. PC6 noktası geleneksel akupunktur iğneleri gibi invazif yollardan akupressur bileklikleri gibi non-invazif tekniklere kadar çeşitli şekillerde uyarıldı. PC6 akupunktur noktası uyarımı 6 değişik tipte anti-emetik ilaca karşı kıyaslandı (metoklopramid, siklizin, proklorperazin, droperidol, ondansetron ve deksametazon).

Anahtar bulgular ve kanıt kalitesi

PC6 akupunktur noktası uyarımının sahte akupunktura kıyasla etkisi

Çocuk ve erişkinlerde, çalışmaların kısıtlamalarıyla ilgili kaygılar ve etkilerde açıklanamayan değişkenlik olmakla beraber orta büyüklükte bir etki bulduk. Bu faydalı etkiyi konfirme etmek için sahte akupunktur kıyaslamalı daha fazla çalışma yapılması gerekmez.

PC6 akupunktur noktası uyarımının anti-emetiklere kıyasla etkisi

POBK insidensinde fark bulamadık Bu kanıtların kalitesini, çalışmaların kısıtlamaları nedeniyle orta olarak değerlendirdik. Daha fazla çalışmanın bir fark göstermesi muhtemel değil.

PC6 akupunktur noktası uyarımını anti-emetikle kombine etmenin tek başına anti-emetiklere kıyasla etkisi

Postoperatif kusmada orta büyüklükte bir etki bulduk, ancak bulantıda bulamadık. Ancak çalışmaların kısıtlamaları, çalışmalar arasında etkide açıklanamayan değişkenlik olması ve yetersiz sayıda çalışma olması ile ilgili kaygımız var. POBK üzerindeki bu etkiyle ilgili belirsizlikleri azaltmak için kombine tedavini ile ilgili yüksek kalitede daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Genel olarak PC6 akupunktur noktası uyarımı ile ilişkili yan etkiler küçük, geçici ve kendi kendini sınırlayan nitelikte; cilt tahrişi, su toplaması, kızarma ve ağrı gibi etkiler olup 14 çalışmada raporlandı.

Karar

POBK’yı önlemede PC6 akupunktur noktasının uyarılmasının etkisi anti emetiklerle kıyaslanabilir düzeyde.

Kaynak

Lee A, Chan SKC, Fan LTY. Stimulation of the wrist acupuncture point PC6 for preventing postoperative nausea and vomiting. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD003281. DOI: 10.1002/14651858.CD003281.pub4

Orijinal özet için: Postop Bulantı Ve Kusma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv